به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

اطلاعیه

DocumentName
به اطلاع دوستان و علاقمندان شرکت حضوری در جلسات کلیسا می رسانیم که از تاریخ یکشنبه ۶ دسامبر بار دیگر درهای کلیسا به روی پرستش کنند گان باز خواهد بود. جلسه تعلیمی صبح ساعت ۱۱ و جلسه بشارتی انجیل ساعت ۳۰: ۶ عصر هر یکشنبه برگزار خواهد شد.
فایل های صوتی خطبه های یکشنبه
مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

 

موعضه ها

زندگی با هدفی متعال

زندگی با هدفی متعال
رساله دوم قرنتیان فصل ۵ شبان ابراهیم آقامحمد
پولس در این فصل از رساله خود ۱۰ دلیل می آورد که چرا هر مسیحی بایستی زندگی خود را وقف گسترش ملکوت خداوند و خدمت به او سازد. به راستی که این شیوه زندگی متعال ترین و هدفمندترین زندگی ها خواهد بود.

آناتیما

آناتیما
رساله اول قرنتیان ۱۶ : ۲۲ شبان ابراهیم آقامحمد
هر کس که خداوند ما عیسی مسیح را دوست ندارد از سوی خدای زنده و حقیقی لعنت شده است؛ در این موعظه راه نجات از این لعنت به ما ارایه گشته است.

جلال خدای پدر توسط کلیسا

جلال خدای پدر توسط کلیسا
رساله افسسیان ۳: ۲۰ تا دکتر پیتر مسترز
کلیسای راستین مسیح نمایانگر جلال خدای زنده و حقیقی به جهانیان است. اما ذات آدمی ترجیح می دهد تا جلال را به هنرمندان، واعظین و نوازندگان در کلیسا بدهد. نقش کلیسا این است تا تاثیر مقدس سازنده خداوند در زندگی و درون خود را به نمایش بگذارد تا او جلال یابد.

مسیر معین هرکس

مسیر معین هرکس
دوم تیموتایوس ۴: ۷ دکتر پیتر مسترز
نبرد برای جانها مثل مسابقه المپیک می ماند ولی عده زیادی حتی جویاشدن خدای زنده و حقیقی را آغاز هم نمی کنند و در برابر نیروهای غالب که علیه ان است، هیچ مقاومتی از خود نشان نمی دهند. کلام خداوند به ما کمک می کند تا بتوانیم علی رغم همه مقاومتها محبت خدای زنده را بیابیم.

نیاز روزانه هر مسیحی

نیاز روزانه هر مسیحی
رساله افسسیان ۳: ۱۴ دکتر پیتر مسترز
پولس دعا می کند تا ایمانداران مسیح را در دلهایشان داشته باشند (معنایش توضیح داده شده) ، در محبت او ریشه دوانیده وبیشتر محبت او را درک کنند. در این موعظه به پنها، درازا، ژرفا و بلندای محبت خداوند عیسی مسیح اشاره شده است.

آمادگی برای حیات بعدی

آمادگی برای حیات بعدی
اول تیموتایوس ۶: ۷ دکتر پیتر مسترز
همچنانکه ما عریان و دست خالی به این جهان آمدیم، به همان صورت هم جهان را ترک خواهیم کرد. وقتی که روح ما به حضور آفریننده ما برسد، چه کسی از ما مراقبت می کند؟ آیا نجات دهنده و بخشش گناهان و حیات ابدی را دارا هستیم؟

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر