به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

کلام حیات

کلام حیات
یوحنا 1:1 دکتر پیتر ماسترز
رسول سالخرده، خداوند عیسی مسیح را بعنوان کاملا انسان و کاملا خدا به ما معرفی می کند، او که قدوسیت و حقیقی است. همچنین نشانه های مسیحی راستین که حساسیت به گناه و اطاعت انجیلی است، مسیحی ظاهری بی تفاوت به یکی یا دیگری...

بررسی منِ درونی

بررسی منِ درونی
مرقس 7: 15 دکتر پیتر ماسترز
در این واقعه خداوند ما جمعیت زیادی را گرد خود فرا خوانده تا اصلی مهم را بیان کند؛ اصلی که رهبران یهود مردم را درباره اش به اشتباه انداخته بودند. چه چیزی آدمی را ناپاک ساخته و از ورود به بهشت مانع می شود؟ در این موعظه هم پاسخ خداوند را داریم و هم تنها راه علاجش را.

دو اشتباه بزرگ برای زندگی

دو اشتباه بزرگ برای زندگی
لوقا 4: 8 توسط دکتر پیتر ماسترز
خداوند از ما می خواهد تا بیندیشیم به حیات روح خود و اینکه در زندگی هدفمان چه باید باشد. چقدر روح و جان ما برای حیاتش به کلام خداوند زنده و حقیقی نیازمند است و تراژدی هدر دادن زندگی به کسب مادیات و از کف دادن بهشت.

نصايح بعد رستاخيز

نصايح بعد رستاخيز
يوحنا ٢١: ١ توسط دکتر پیتر ماسترز
ظاهر شدن خداوند ما عيسي مسيح بعد از رستاخيز به هفت تن از شاگردان اين درس مهم را به ما مي دهد كه همه بركات آينده به او بستگي دارند. سوال مكرر از پطرس ، نشانگر اين حقيقت است كه محبت به مسيح كليد بركات، . بادزهر خودخواهى و بي وفایی است،

کلام کامل و کافی خداوند زنده و حقیقی

کلام کامل و کافی خداوند زنده و حقیقی
اول پطرس 1: 22 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
پطرس - رسول راستین خداوند- در چند آیه ویژگی های خاص کتاب مقدس را به ما ارائه می دهد، کلام حیات بخش، قدرتمند، تحریف نشده، جاودان و کامل خداوند زنده و حقیقی. به غیر از آن خداوند وحی و مکاشفه دیگری به آدمی نداده است.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر