به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

فقط مسیح کفایت می کند

فقط مسیح کفایت می کند
اعمال رسولان10: 43 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
کرنیلیوس سرهنگ رومی پرهیزکار و خدا ترس است که همه از او به نیکی یاد می کنند. با این همه نیازمند مسیح است برای رستگاری و روح القدس و ایمان را به او اعطا کند.

بازگشت به سوی شبان

بازگشت به سوی شبان
اول پطرس2: 25 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
خداوند زنده چون شبان نیکو آدمی را فرا می خواند تا برای امنیت و صلح ابدی نزد او بازگردد.

چهار ستون وفادار بودن

چهار ستون وفادار بودن
نامه یهودا 20-25 دکتر پیتر ماسترز
یهودا در این نامه به چهار وظیفه اشاره می کند تا وفادار بودن خود را محفوظ نگه داریم. اولا، بنای ایمان (شناخت آموزه ها و اعتماد) دوما، دعا در روح القدس(که چه معنایی دارد، سوما، خو را در محبت خداوند نگه داریم(اغلب فراموش شده) چهارما، (اجتناب از خطرات.

مجاهده مسیحی

مجاهده مسیحی
نامه یهودا، آیه 3 دکتر پیتر ماسترز
یهودا به مسیحیان هشدار می دهد که مراقب فریب کسانی باشند که تعلیم غلط می دهند. ایشان در طول قرن ها آموزه هایی را ابداع نموده و به اقتدار کتاب مقدس حمله کرده اند. بعلاوه او دلیل این کارشان را فاش ساخته و اینکه چگونه با آنها مقابله نمود.

چه کسی در پادشاهی خداست؟

چه کسی در پادشاهی خداست؟
لوقا17: 20 دکتر پیتر ماسترز
فریسیان به منظور به دام انداختن مسیح از او سوالی می پرسند تا او را تحت تعقیب و آزار قرار دهند. اما خداوند ما با پاسخ ایشان را ساکت نموده و به ما نیز یاد آور می شود که چقدر نیاز داریم تا با پادشاهی خدا و راه ورود به آن آشنا شویم.

چرا به یک نجات دهنده نیاز داریم؟

چرا به یک نجات دهنده نیاز داریم؟
رومیان3: 9 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
با استناد به کلام خداوند زنده و حقیقی دلایل شش گانه ای ارائه شده مبنی بر اینکه چرا هر یک از ما انسان ها به یک نجات دهنده نیازمند هستیم.

اصلاح خدمت شبانی

اصلاح خدمت شبانی
نامه سوم یوحنا دکتر پیتر ماسترز
یوحنا چهار اصل مهم را به ایمانداران ارائه می کند تا آنها را هدف زندگی سازند: 1)تا رشد روحانی خود را جدی بگیرند 2)تا کاملا حمایت از مبشرین کلام را عهده دار شوند 3)تا از رهبری دیکتاتورانه منشا در کلیسا پرهیز کنند 4)تا چگونه شبان مورد پسند خداوند را تشخیص دهند

سینه خود را چاک زنید

سینه خود را چاک زنید
یویل2: 11 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
نبی راستین خداوند زنده به ما می گوید که چگونه نزدش بیاییم و پذیرفته شویم، اگر با تمام دل و صادقانه توبه کنیم او وعده داده که ما را در مسیح پذیرا می شود.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر