به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

 

موعضه ها

منشاء واقعی قدرت در کلیسا

منشاء واقعی قدرت در کلیسا
رساله اول قرنتیان ۱: ۱۰ تا ۲۱ دکتر پیتر مسترز
اعضاء کلیسای قرنتس فکر می کردند که برای اعتبار انجیل نیاز به واعظین و شخصیت های معروف است. پولس اعلام می کند که منشاء قدرت روحانی در بشارت انجیل مسیح مصلوب شده است که برای هلاک شوندگان ، حماقت است اما برای نجات یافتگان، قدرت خدای زنده و حقیقی.

برد و باخت در زندگی

برد و باخت در زندگی
کتاب دوم پادشاهان فصل ۷ دکتر پیتر مسترز
در این رویداد تاریخی ، زندگی دنیوی گرایی و خوشی های گذرای آن در قیاس با قدرت خدای زنده و تجارب ماندگار زندگی مسیحی گذارده شده است؛ در این موعظه به روشنی غیرمنطقی بودن بی خدایی ثابت شده و اینکه چگونه جویای خدای زنده و حقیقی شده و او را بیابیم.

دستورالعمل زندگی خداپرستانه

دستورالعمل زندگی خداپرستانه
نامه اول قرنتیان ۱: ۱ دکتر پیتر مسترز
در اولین جلسه از تفسیر نامه اول قرنتیان می بینیم که ایات اولیه این رساله به مسایل اصلی مسیحیت می پردازد. مطالبی همچون؛ چه کسی شبان کلیسا باشد، تعریف کلیسا، فیض خداوند به عنوان اساس همه برکتها، تحول روحانی و مشارکت با خداوند عیسی مسیح.

تا هیچکس در حضور او فخر نکند

تا هیچکس در حضور او فخر نکند
نامه اول قرنتیان ۱: ۲۹ دکتر پیتر مسترز
در روز آخر هیچ انسانی نمی تواند به خاطر اعمال یا کارهای نیکش در محضر خدای زنده و حقیقی افتخار کرده و به خاطر آنها از مجازات در امان بماند. زیرا بنی ادم از خداوند جدا و بسیاردور گشته و بدنبال خواسته‌های دل خودش است. اما خدای زنده و حقیقی کسانی را که خاضعانه نزدش آمده و به کلامش ایمان داشته باشند، پذیرفته، بخشوده ورستگار می سازد.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر