مقالات مسیحی

پاسخ به پرسش ها قسمت اول

دکتر پیتر ماسترز

آیین مسیحی عقیده ای تنگ نظرانه(کوته فکرانه)است؟

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت دوم)

دکتر پیتر ماسترز

2. چگونه می‌توانم یقین داشته باشم که خدایی هست؟

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت سوم)

دکتر پیتر ماسترز

3.چرا خداوند اجازۀ وقوع جنگ، بیماری یا رخدادهای ناگوار را می‌دهد؟

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت چهارم)

دکتر پیتر ماسترز

4. چگونه می‌توان اساطیر کتاب مقدّس را پذیرفت؟

 

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها(قسمت پنجم)

دکتر پیتر ماسترز

5. چرا انواع و اقسام دین‌های گوناگون وجود دارد؟

 

 

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها (قسمت ششم)

دکتر پیتر ماسترز

6. تحول روحانی، دقیقاً چیست؟

 

ادامه مطلب

پاسخ به پرسش ها (قسمت هفتم)

دکتر پیتر ماسترز

7. تثلیث اقدس

 

ادامه مطلب

مهاجمان روح

دکتر پیتر ماسترز

در مورد زندگی

چه فکری دارید؟

ترجمه و ویرایش: سیلوی کرم و پویان مهرشاهی

 

ادامه مطلب