موعظه ها

عیسی مسیح خداوند را بپوشید رساله رومیان ۱۳: ۱۱ تا ۱۴
13 سبتمبر 2020
موعظه تعلیمی شبان ابراهیم آقامحمد
ولس رسول به ایمانداران یادآور می شود که اکنون به کمال رسیدن رستگاری ایشان نزدیکتر از زمانی است که ایمان آوردند، لذا شایسته است که بیدار شده و به شایستگی رفتار نمایند: کارهای تاریکی و شیوه زندگی قبل از ایمان را مثل جامه کثیفی از خود بیرون انداخته و در عوض خداوند عیسی مسیح را بپوشند و برای شهوات جسمانی تدارک نبینند.
دعوت حکمت امثال سلیمان نبی ۱: ۳۳
13 سبتمبر 2020
موعظه بشارتی شبان ابراهیم آقامحمد
سلیمان نبی حکمت را به یک شخص تشبیه می کند که ندا در داده و ما را به سوی خود دعوت می کند: بایستی دست دوستی او را که به سوی ما دراز شده پس نزنیم تا در مصیبتی که در انتظار رد کنندگان این دعوت است، شریک نگردیم ، بلکه با پذیرش این دعوت خدای زنده و حقیقی نیز به دعاهای ما پاسخ داده و ما در امنیت ساکن گرداند.
برکت روی برکت افسسیان ۱: ۳
9 سبتمبر 2020
مطالعه کتاب مقدس شبان ابراهیم آقامحمد
در این آیه به برکاتی اشاره شده که از راه ایمان به خدای زنده و حقیقی به هر ایماندار مسیحی می رسند. برکاتی که سرچشمه آنها خدای تثلیث است: فقط برای برگزیدگانی است که پدر آسمانی ایشان را پیش از خلقت جهان برگزید، پسر یگانه مولود پدر انها را با خون خود خریداری کرد و روح القدس آنها را مهر و موم نمود. برکاتی آسمانی برای همه کسانی که در مسیح هستند.
سنجیدن ایمان خود دوم قرنتیان ۱۳: ۵
6 سبتمبر 2020
موعظه تعلیمی دکتر پیتر مسترز
گاهی ایمانداران مسیحی سعی در تغییر رفتارشان دارند بدون توبه واقعی: پولس در اینجا توصیه ای ضروری برای آنها دارد. او به ما می گوید که اگر مسیح در ما باشد، نشانه های ان چیست: علایم حضور روح القدس در دل یک ایماندار راستین.
6 سبتمبر 2020
موعظه بشارتی شبان ابراهیم آقامحمد
عیسودر خانواده ای خداپرست به دنیا آمد اما به راحتی حق نخست زادگی خود را فروخت: وی نمونه ای است از تفکر دنیوی است که لذات آنی را بر سعادت ابدی ترجیح می دهد. عیسو آنچه را که می دید، می توانست لمس کند و بخورد و بنوشد به آنچه که نادیدنی است و حیات ابدی معاوضه کرد.
زیبایی کلیسای انجیلی اشعیاء نبی فصل ۶۰
2 سبتمبر 2020
مطالعه کتاب مقدس دکتر پیتر مسترز
تفسیر فصل ۶۰ کتاب اشعیاء نبی: در این فصل از کتاب ، پیامبر راستین خداوند زنده و حقیقی درباره کلیسای عهد جدید نبوت کرده و به زیبایی آن اشاره می کند. کلیسایی متشکل از یهودیانی که ایمان آورده اند و غیریهودیان ایماندار: یک کلیسای جهانی.
توانایی برای خادمین دوم قرنتیان ۱۲: ۱ تا ۱۱
30 أوت 2020
موعظه تعلیمی دکتر پیتر مسترز
پولس رسول تجربه اسرارآمیزش را آشکار می سازد که چگونه به فردوس ربوده شد: بدین منظور که او را آماده سازد برای سختی هایی که در بشارت انجیل پیش روی داشت. به علاوه او از ضعفی جسمانی سخن می گوید که به او داده شد تا وی را فروتن نگاه دارد؛ تا هم به او و هم به ما نشان دهد که هر نوع موفقیتی در کار بشارت انجیل، کار خداوند زنده و حقیقی است و نه آدمی.
30 أوت 2020
موعظه بشارتی دکتر پیتر مسترز
خداوند ما عیسی مسیح در این آیه خود را نور عالم معرفی می کند: او مکاشفه گر ذات خدای زنده و حقیقی است و جدای از او بین آدم در این زمینه در تاریکی قرار دارد، دیگر پیامبران راستین تنها نورهای کم سویی بودند در قیاس با او. تنها و تنها پیروی از این نور است که ما را به حیات ابدی رهنمون می سازد.
سخنان پایانی پطرس رساله اول پطرس ۵: ۱۲-۱
26 أوت 2020
مطالعه کتاب مقدس ابراهیم آقامحمد
پطرس رسول در آیات انتهایی رساله اولش به دلیل نوشتن این نامه اشاره کرده، از دو تن از همکارانش یاد نموده و به رسم قدیم تهنیت گفتن در بین مسیحیان اشاره می کند که بسیار شبیه به خوش آمد گفتن و دیدار دوستانه ما شرقی هاست.
23 أوت 2020
موعظه تعلیمی ذکتر پیتر مسترز
دلایل مصیبت هایی که پولس رسول تجربه کرد: ۱- مهرتاییدی بر رسالتش ۲- نمایانگر محبت او به مسیح و دیگران ۳- نمایانگر محدودیت های بشری او ۴- عامل فروتن نگاه داشتن او ۵- تا به دیگران نیز تسلی برساند ۶- تا اشتیاق او را به جلال افزون گرداند ۷- جلوه گر ضدیت آدمی با پیام انجیل ۸- الگویی برای زندگی یک مسیحی که خود را وقف خداوند نموده است