موعظه ها

2 جوان 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
بعد از جلال دادن به مسیح و قدوسیت او اولین موضوعی که در این رساله بررسی می شود، محبت بین اعضای کلیسا است. در این مطاعه در بنای دوستی، برکات و کمک های فراوان ناشی از آن اشاره می شود و همچنین هشدار رسول مسیح به کسانی که این وظیفه را نادیده می گیرند.
2 جوان 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
ارمیاء نبی-که سعی دارد تا تک تک افراد قوم را تشویق کند تا جویای خداوند شوند- از مثال هایی استفاده می کند تا به ما نشان دهد که دید خداوند نسبت به ما چگونه است. وی از وقایع اجتناب ناپذیر زندگی صحبت می کند، از بی دفاع بودن ما نسبت به بی ایمانی و چیز هایی که توجه ما را از خداوند منحرف می سازد و هم اینکه چگونه می شود او را یافت.
حفظ حیات درونی اول یوحنا2: 1
26 مي 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
رسول سالخورده خداوند از نگرانی اش راجع به ایمانداران در همه جا صحبت کرده و هشدار می دهد تا از پژمردگی حیات روحانی مانع شوند، با توجه به موارد فوق 1-تلاش برای زندگی مقدس 2-بهایی که مسیح برای نجات ما پرداخت 3-حفظ تمام شریعت و خدمت او 4-از روی محبت به مسیح
یگانه واسطه اول تیموتایوس 2: 5
26 مي 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
کتاب مقدس تاکید می ورزد که بین خدای زنده و حقیقی و انسان فقط یک واسطه وجود دارد. چرا وجودش ضروری است؟ چرا فقط یک واسطه؟ چرا آدمی بدون واسطه نمی تواند با خداوند آشتی کند؟ چرا خداوند باید این کار را انجام دهد؟ آیا ادیان زمینی هم واسطه دارند؟ یک واسطه چه کاری برای ما انجام می دهد؟
کلام حیات یوحنا 1:1
19 مي 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
رسول سالخورده، خداوند عیسی مسیح را بعنوان کاملا انسان و کاملا خدا به ما معرفی می کند، او که قدوسیت و حقیقت است. همچنین نشانه های مسیحی راستین که حساسیت به گناه و اطاعت انجیلی است، مسیحی ظاهری بی تفاوت به یکی یا دیگری...
19 مي 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
در این واقعه خداوند ما جمعیت زیادی را گرد خود فرا خوانده تا اصلی مهم را بیان کند؛ اصلی که رهبران یهود مردم را درباره اش به اشتباه انداخته بودند. چه چیزی آدمی را ناپاک ساخته و از ورود به بهشت مانع می شود؟ در این موعظه هم پاسخ خداوند را داریم و هم تنها راه علاجش را.
12 مي 2019
موعظه بشارتی توسط دکتر پیتر ماسترز
خداوند از ما می خواهد تا بیندیشیم به حیات روح خود و اینکه در زندگی هدفمان چه باید باشد. چقدر روح و جان ما برای حیاتش به کلام خداوند زنده و حقیقی نیازمند است و تراژدی هدر دادن زندگی به کسب مادیات و از کف دادن بهشت.
5 مي 2019
موعظه تعلیمی توسط دکتر پیتر ماسترز
ظاهر شدن خداوند ما عيسي مسيح بعد از رستاخيز به هفت تن از شاگردان اين درس مهم را به ما مي دهد كه همه بركات آينده به او بستگي دارند. سوال مكرر از پطرس ، نشانگر اين حقيقت است كه محبت به مسيح كليد بركات، . بادزهر خودخواهى و بي وفایی است،
5 مي 2019
موعظه بشارتی توسط دکتر پیتر ماسترز
جاي بس شگفتي است كه پسرخدا كه به اين جهان آمده خود را نان حيات لقب دهد؛ در اين موعظه توجه مي كنيم به اينكه چرا وي خود را فروتن ساخت، براي بازخريد گناهكاران چه كرد و چگونه نزدش برويم.
28 أفريل 2019
موعظه تعلیمی توسط شبان ابراهیم آقا محمد
پطرس - رسول راستین خداوند- در چند آیه ویژگی های خاص کتاب مقدس را به ما ارائه می دهد، کلام حیات بخش، قدرتمند، تحریف نشده، جاودان و کامل خداوند زنده و حقیقی. به غیر از آن خداوند وحی و مکاشفه دیگری به آدمی نداده است.