موعظه ها

6 اكتوبر 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
یوحنای رسول ویژگی های مسیحیان راستین را که نجات یافته اند تشریح می کند.معنای کلامش که گناه نمی ورزند و چگونه با گناه می جنگند. بعلاوه تلاش شیطان را می بینیم که سعی دارد تا آنها را نابود سازد. همچنین کار کلیدی رستگاری و سالک بودن فرد با خداوند زنده.
6 اكتوبر 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
در جهان بی خدای غرب مردم خیال نمی کنند که چیزی به خداوند بدهکارند. اما توانایی های فردی، زندگی و هرچه که داریم از سوی او است و بدون شک باید سپاسگزار و مطیع فرامینش باشیم . در پایان حیات چگونه به حضور خالق خود خواهیم رسید.
موضوع و شیوه دعا اول یوحنا 14: 5
29 سبتمبر 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
در اینجا ضرورت دعا کردن را می بینیم و علت اینکه چرا خداوند آن را از ما می خواهد. معنای وعده خداوند زنده که "مطابق خواست او"، چیز هایی که باید برایشان دعا کنیم، شیوه ای که باید دعا کرد به استثنا دعا برای گناهی که به مرگ می انجامد.
29 سبتمبر 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
پولس رسول به ما می گوید که زمانی او یک روشنفکریهودی بود گه بدون توجه به خداوند زندگی می کرد. تا اینکه شریعت خداوند وجدانش را بیدار ساخته و او را به سوی ایمان به مسیح هدایت کرد. در اینجا کشف هدف حیات را داریم.
از کفر تا به ایمان اول یوحنا 5: 10
22 سبتمبر 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
وقتی که به مسیح ایمان نداشتیم گمان می کردیم که این کار گناهی ندارد، این وظیفه مسیحیان است که ثابت کنند مسیح پسر خداست. اما در این آیات می بینیم که از دید خداوند بی ایمانی ما ارادی و غیر عقلانی است. در این موعظه می بینیم که بدهی ما به او چقدر عظیم است.
22 سبتمبر 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
پیامبر راستین خداوند احساسات خداوند را نسبت به آدمی که بدون شناخت او و مغفرت گناهان از دنیا به سوی هلاکت ابدی می شتابند، به ما نشان می دهد. دعوت خداوند زنده تا نزدش باز گشته و حیاتی تازه دریافت کنیم.
15 سبتمبر 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
ایمان به خودی خود ما را شایسته نساخته و توانش را هم ندارد تا به ما حیات ابدی و خوشنودی خداوند را برساند. اما در تحول روحانی نقش اساسی دارد. در این موعظه در میابیم که ایمان چیزی نیست، به چه ایمان آوریم و چگونه مثل دستی گیرنده دراز می شود تا رستگاری را دریافت کند.
8 سبتمبر 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
بعد از هشدار درباره رسولان دروغین، یوحنا رسول دوباره به وظیفه مهم محبت برادرانه بین ایمانداران مسیحی اشاره می کند. در این آیات 14 دلیل قانع کننده(همرا با فواید آنها) ارائه شده تا این وظیفه مهم خود را محترم بشماریم. محبت: تعریف شده، کارکرد آن فهرست بندی و دلایلش برسی شده است.
8 سبتمبر 2019
موعظه بشارتی توسط دکتر پیتر ماسترز
نویسنده مزمور به صورت بسیار جذابی راه یافتن خداوند زنده و حقیقی را با استفاده از 10 نماد فقط در 5 آیه ارائه می کند تا این حقایق را عرضه کند: 1)مصیبت آدمی در قطع رابطه اش با خداوند 2) درمان و راه حل معضل در کاری که خداوند انجام داده 3) پاسخ ما 4) نتیجه آن پاسخ
1 سبتمبر 2019
موعظه تعلیمی دکتر نیک نیدام
خداوند ما که علاقه ای به جماعت و تحسین و توجه آنها نداشته و اغلب از توجه آنها دوری می کرد،در زمان ورود نهایی اش به اورشلیم عمدا توجه جمعیت زیادی را به خود جلب می کند. درسهای این واقعه برای ایمانداران