شنیداری

وظیفه و ثمرات محبت برادرانه

اول یوحنا 4: 7
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
بعد از هشدار درباره رسولان دروغین، یوحنا رسول دوباره به وظیفه مهم محبت برادرانه بین ایمانداران مسیحی اشاره می کند. در این آیات 14 دلیل قانع کننده(همرا با فواید آنها) ارائه شده تا این وظیفه مهم خود را محترم بشماریم. محبت: تعریف شده، کارکرد آن فهرست بندی و دلایلش برسی شده است.