شنیداری

لمس ایمان نجات بخش

مرقس 5: 34
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
شفای زن رنجوری که سال ها از بیماری لا علاجش رنج می کشید، تصویر روشنی است از شیوه ای که خداوند ما عیسی مسیح حقجویان را رستگار می سازد.