جدایی گرفتن برای مسیح

بخش آخر از تفسیر کتاب عزرا و درسهای آن برای امروز. «آنگاه عزرا از برابر خانه خدا برخاسته، به حجره یهوحانان پسر الیاشیب رفت و در مدتی که آنجا بود نه نان خورد و نه آب نوشید زیرا به سبب خیانت تبعیدیان هنوز عزادار بود»

ما را در وسوسه میاور

یعقوب آناتومی گناه را تشریح کرده و چگونگی باروری و به ثمر نشستن آن را توصیف می کند. خدای زنده و قدوس کسی را به گناه وسوسه نمی کند بلکه ریشه گناه در دل ماست که آبستن به مرگ می شود.

توبه در بین قوم خداوند

تفسیر کتاب عزرا فصل ۹ . «چون این را شنیدم، جامه و ردای خویش چاک زده، موی سر و ریشم را کندم و مبهوت نشستم» ویژگی های توبه واقعی چیست و ضرورت آن برای اینکه خداوند از ما در گسترش ملکوتش استفاده کند.

قهرمان خاموش ایمان

ادامه درس هایی از زندگی عزرا «آنجا نزد رود اهوا به روزه اعلام کردم تا خویشتن را نزد خدایمان متواضع کرده از او برای خود و فرزندان و تمامی اموال خویش سفری امن بطلبیم» زندگی ما ایمانداران در این دنیا شبیه سفر آن گروه از اسیران یهود است که به اورشلیم باز می گشتند.

خصوصیات و زندگی یک شبان کلیسا

ادامه تفسیر کتاب عزرا و درس های آن برای امروز « همین عزرا از بابل برآمد. او در شریعت موسی که یهوه – خدای اسرائیل – داده بود، کاتبی ماهر بود»

اولویت های قوم خداوند

ادامه تفسیر کتاب عزرا فصل پنجم و ششم «آنگاه دو نبی، یعنی حجی و زکریا پسر عدو، به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودند نبوت کردند» اهمیت آن برای امروز به همراه مختصری از تاریخچه کلیسای متروپولیتان تابرناکل لندن.

درسهایی از زندگی یوسف

اما خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد تا برای شما باقیماندگانی بر زمین نگاه دارد و به رهایی عظیم جانتان را زنده نگاه دارد.

دشمنان قوم خداوند

چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند که قوم بازگشته از تبعید، معبدی برای یهوه خدای اسرائیل بنا می کنند نزد زروبابل و سران خاندانها رفته ایشان را گفتند: بگذارید ما نیز همراه شما بنا کنیم…

آنهاچگونه مردمانی بودند

چون ماه هفتم فرا رسید و بنی اسرائیل در شهرهایشان بودند، تمامی قوم مانند یک مرد در اورشلیم گرد آمدند.

رویارویی با آزمونهای زندگی

ای برادران من وقتی در آزمایش های گوناگون می افتید، آن را کمال خوشی بشمارید چونکه می دانید که امتحان ایمان شما صبر را تولید می کند.

معجزه ای که دنیا را دگرگون ساخت

«در نخستین سال کورش پادشاه، شاهنشاه پارس، برای انکه کلام خداوند که به زبان ارمیاء گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کورش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد » بخش اول تفسیر کتاب عزرا.

فراخواندگی یک شبان. بخش ۲

«پس به یاد تو می آورم که آن عطای خدا را که بوسیله گذاشتن دستهای من بر توست برافروزی» خصوصیات زندگی یک شبان مسیحی بر اساس تعلیم عهد جدید.

موانع یافتن مسیح

راهبردهای عملی برای کسانی که با کلام خداوند زنده آشنا شده و آرزومند هستند که مسیحی شوند اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و تغییری در آنها روی نداده است. چه موانعی وجود دارد که باید آنها را از سر راه کنار بزنیم تا خداوند دعای ما را شنیده و رستگارمان سازد؟

سکونت مسیح در دل

دعای پولس رسول برای ایمانداران افسس « تا مسیح بواسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده تا توان آن را بیابید که با تمام مقدسین درک کنید که پهنا، درازا، ژرفا و بلندای آن چیست»

کلیسای تسخیرناپذیرمسیح

خداوند ما گفت که دروازه های جهنم بر کلیسا استیلا نخواهد یافت، اما در جهان غرب چنین به نظر نمی رسد و ما دوره افول روحانی زندگی می کنیم. در این موعظه به جنبه هایی از پیروزی کلیسا در زمان افول آن توجه می کنیم.

طبیعت دوگانه یک مسیحی

بعد از تحول روحانی خداوند به ما یک ذات تازه می دهد که همواره در حال نبرد با ذات قدیم و کهنه ماست چنانکه پولس رسول می گوید:« وای بر من که چه انسان بدبختی هستم! کیست که مرا از ابن بدن مرگ رهایی بخشد؟»

مسیحی تقلبی

جیحزی خادم الیشع پیامبر بود و در ظاهر یک ایماندار واقعی به نظر می رسید اما با دریافت پاداش از نعمان آرامی نشان داد که دلش جایی دیگر است؛ وی رویای تاکستان و خادمان را در سر می پرورانید و نه خدمت خدای زنده و حقیقی را.

درسهایی از زندگی ایلیا

قوم یهود با گرایش به پرستش بعل و نادیده گرفتن هشدار خداوند، قحطی را در سرزمین موعود تجربه می کنند اما خداوند زنده به شکل معجزه آسایی از خادم وفادار خود مراقبت کرده و نیازش را فراهم می سازد؛ فیض خداوند او را کفایت می کند.