WATCH LIVE BROADCAST

چیزهای قرین نجات

«اما ای عزیزان در حق شما چیزهای بهتر و قرین نجات را یقین می داریم، هرچند بدین طور سخن می گوییم» ادامه تفسیر رساله عبرانیان.

مثالی از پایداری مقدسین

«زیرا زمینی که بارانی را که ابرها بر آن می افتد، می نوشد و گیاهان نیکو برای استفاده کسانی که به خاطر آنها کشت شده به بار می آورد، از خدا برکت می یابد. اما اگر خار و خس رویاند، طرد شده و نزدیک به لعنت، و در آخر سوخته می شود» ادامه تفسیر رساله … Continued

اگر سقوط کنند

«بنابراین از تعالیم ابتدایی در باره مسیح درگذشته، به سوی کمال سبقت بجوییم و بار دیگر بنیاد توبه از اعامل مرده و ایمان به خدا ننهیم» ادامه تفسیر رساله عبرانیان

کهانت مسیح

«زیرا که هر کاهن اعظم از میان آدمیان گرفته شده، برای آدمیان مقرر می شود در امور خدایی تا هدایا و قربانی ها برای گناهان بگذراند» ادامه تفسیر رساله عبرانیان

ماهیت ایمان

نگاهی کلی به فصل ۴ این رساله و درک ماهیت ایمان؛ راه ورود به استراحت خداوند تنها از طریق ایمان است. روز شبات و ورود به سرزمین کنعان نمادی بودند برای قوم بنی اسرائیل از این استراحت . مانع ورود به این استراحت، بی ایمانی است.

علاج دل سردی یک مسیحی  

«پس چنانکه روح‌القدس می‌گوید: امروز اگر صدای او را بشنوید، دل خود را سخت مسازید، چنانکه در زمان تحریک خشم او در روز امتحان در بیابان» 

برکات وفادار بدون  

ادامه تفسیر رساله عبرانیان: دو نمونه از امین بودن در خانه خداوند به ما ارائه شده است؛ موسی و خداوند ما عیسی مسیح که هر دو کاملا قابل اعتماد بودند. هر ایماندار مسیحی بایستی آنها را الگوی خود ساخته و فردی وفادار باشد.

ویژگی های پرجلال مسیح

ادامه تفسیر رساله عبرانیان؛ او را اندکی پست تر از فرشتگان قرار دادی و تاج جلال و اکرام را بر سر او نهادی و او را بر عمل دستهای خود گماشتی.

غفلت از نحات عظیم 

ادامه تفسیر رساله عبرانیان؛ فصل دوم رساله با هشداری جدی به شنوندگان کلام خدای زنده آغاز می شود. پس لازم است تا به دقت بلیغ تر آنچه را شنیدیم گوش دهیم مبادا که از آن منحرف شویم.

جلال خداوند عیسی مسیح

 فصل اول رساله به عبرانیان برای اثبات ارجحیت مسیح است بر فرشتگان «اما در حق پسر می گوید: ای خدا، تخت تو تا ابد است و عصای ملکوت تو عصای راستی است»

خدمت فرشتگان

هدف از آفرینش فرشتگان چه بود؟ کار اصلی فرشتگان مقدس چیست؟ بررسی کوتاه نقش فرشتگان مقدس چنانکه در مکاشفه راستین خداوند آمده است.

مظهر کامل ذات خدای زنده

خداوند ما عیسی مسیح، پسر یگانه مولود و ازلی پدر آسمانی است که ذات و صفات خدای زنده و حقیقی را بر ما آشکار می سازد. 

جلال بی نهایت مسیح 

عیسی مسیح فروغ جلال خدای پدر و مظهر کامل ذاتش بوده که به کلمه نیرومند خود نگاهدارنده همه موجودات است، و نه آن پیامبر اعظم که مسلمین گمراه شده به او باور دارند.

درخواست می کنید و نمی یابید

ریشه معضلات شخصی و دلایل آن «و درخواست می کنید ونمی یابید، از این رو که به نیت بد درخواست می کنید تا در لذات خود صرف نمایید»

رستگاری خود را به عمل آور

«ای برادران من چه سود دارد کسی گوید: ایمان دارم، وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان می تواند او را نجات بخشد؟» ایمانی که توام با محبت و کار نیکو نباشد، ایمانی مُرده است و کسی را نجات نمی دهد. اعمال نیک، ثمرات ایمان نجات بخش هستند.

دستورالعمل مسیح برای کلیسا

پولس رسول به شبان جوان کلیسا چنین می نویسد: «اما اگر تاخیر کردم، تا بدانی که چگونه باید در خانه خدا رفتار کنی، که کلیسای خدای زنده و ستون و بنیاد راستی است»

وعده‌های -مشروط- خداوند به مسیحیان

تعدادی از وعده های خداوند به ایمانداران واقعی، شرایط دریافت این وعده‌ها و همچنین قطعی بودن آنها به خاطر کار مسیح به جایگزینی از قومش. ایمانداران تشویق شده‌اند تا آنها را گردهم‌آوری کرده و به خاطر سپرده تا در زمان نیاز به آنها قوت قلب ببخشد.

افسردگی در مسیحیان (بخش۲)

در این بخش و در ادامه موعظه قبلی ، به راهبردهای درمانی افول روحانی پرداخته می شود؛ مسیحیان که خود را در چنین شرایطی می بایند چه کارهایی باید بکنند تا افسردگی شدید گریبان ایشان را نگیرد.

افسردگی در مسیحیان (بخش ۱)

ایمانداران مسیحی هم دچار مصیبت ها و سختی های زیادی شده که گاهی باعث اندوه و افسردگی آنها می شود؛ در بخش اول از این دو موعظه به دلایل چنین سختی ها و مصیبت هایی پرداخته می شود.

اصول کاربردی مطالعه کتاب مقدس

در این موعظه به یک سری دستور العمل های ساده اشاره شده که به ما در مطالعه و درک درست کتاب مقدس کمک زیادی می کند: «زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دو دم و فرورونده … و سنجشگر افکار و نیت های قلب است»

تحت هدایت و حمایت خدای زنده

تفسیر این مزمور معروف و برکات خاص ایمانداران مسیحی ؛ خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود؛ در چراه گاه های سرسبز مرا می خواباند، نزد آب های آرامبخش رهبری ام می کند.

مشارکت با مسیح

«هر که احکام مرا دوست می دارد و آنها را حفظ کند، اوست که مرا دوست می دارد؛ و آنکه مرا دوست می دارد، پدر من او را دوست خواهد داشت و من او را دوست خواهم داشت و خود را به او ظاهر خواهم ساخت»

دلایل ارتداد

آخرین بخش از تفسیر کتاب نحمیا به دلایل افول روحانی در کلیسا می پردازد:«در آن روز کتاب موسی را به گوش قم قرائت کردند و در آن نوشته‌ای یافت شد که هیچ عمونی یا موآبی هرگز نباید به جماعت خدا درآید»

دین خالص و بی عیب

خصوصیات دین راستین در قیاس با دین باطل به این صورت بیان شده است: «دین خالص و بی عیب نزد خدا و پدر این است که یتیمان و بیوه زنان را در مصیبت ایشان ملاقات کنند و خود را از آلایش دنیا نگاه دارند»

بخش های متشکله دعا

تفسیر فصل ۹ کتاب نحمیا؛ در اینجا خداوند از طریق الگوی دعای نحمیا، جزئیات متشکله یک دعا را به ما نشان می دهد. «متبارک باد نام پرجلال تو که برتر از هر برکت و ستایش است. تویی تنها خداوند»

حمله به کار خداوند

«چون سنبلط و طوبیا و جشم عرب و دیگر دشمنان ما شنیدند که حصار را بنا کرده ام و هیچ شکافی در آن باقی نمانده است، هر چند هنوز درها را بر دروازه ها برپا نداشته بودم، سنبلط و جشم برایم پیام فرستادند که بیا تا در حاکفریم -در دشت اونو- با یکدیگر دیدار کنیم»

سخت دلی در کلیسا

ادامه تفسیر کتاب نحمیا «و اما جمعی از مردان و زنانشان فریادی عظیم بر ضد برادران یهودی شان برآوردند»

دنیا و کلیسا

تفسیر کتاب نحمیا فصل های سوم و چهارم : مخالفت دنیا با کلیسا « اما چون سنبلط شنید که ما مشغول بنای حصار هستیم، خشمگین شده بسیار غضبناک گردید و یهودیان را به ریشخند گرفت»

شناسایی دشمنان کلام

تفسیر فصل دوم کتاب نحمیا «در ماه نیسان از سال بیستم اردشیر پادشاه آنگاه که شراب پیش وی بود من شراب را برگرفته به پادشاه دادم. پیش از آن هرگز در پیشگاه پادشاه غمگین حاضر نشده بودم»

دعوت خداوند به بازسازی کلیسا

تفسیر فصل اول کتاب نحمیا «مرا گفتند: باقیماندگان ساکن در آن دیار که از اسارت جان به در برده اند، در مصیبت و رسوایی سخت گرفتارند. حصار اورشلیم در هم شکسته و دروازه هایش در آتش سوخته است»

جدایی گرفتن برای مسیح

بخش آخر از تفسیر کتاب عزرا و درسهای آن برای امروز. «آنگاه عزرا از برابر خانه خدا برخاسته، به حجره یهوحانان پسر الیاشیب رفت و در مدتی که آنجا بود نه نان خورد و نه آب نوشید زیرا به سبب خیانت تبعیدیان هنوز عزادار بود»

ما را در وسوسه میاور

یعقوب آناتومی گناه را تشریح کرده و چگونگی باروری و به ثمر نشستن آن را توصیف می کند. خدای زنده و قدوس کسی را به گناه وسوسه نمی کند بلکه ریشه گناه در دل ماست که آبستن به مرگ می شود.

توبه در بین قوم خداوند

تفسیر کتاب عزرا فصل ۹ . «چون این را شنیدم، جامه و ردای خویش چاک زده، موی سر و ریشم را کندم و مبهوت نشستم» ویژگی های توبه واقعی چیست و ضرورت آن برای اینکه خداوند از ما در گسترش ملکوتش استفاده کند.

قهرمان خاموش ایمان

ادامه درس هایی از زندگی عزرا «آنجا نزد رود اهوا به روزه اعلام کردم تا خویشتن را نزد خدایمان متواضع کرده از او برای خود و فرزندان و تمامی اموال خویش سفری امن بطلبیم» زندگی ما ایمانداران در این دنیا شبیه سفر آن گروه از اسیران یهود است که به اورشلیم باز می گشتند.

خصوصیات و زندگی یک شبان کلیسا

ادامه تفسیر کتاب عزرا و درس های آن برای امروز « همین عزرا از بابل برآمد. او در شریعت موسی که یهوه – خدای اسرائیل – داده بود، کاتبی ماهر بود»

اولویت های قوم خداوند

ادامه تفسیر کتاب عزرا فصل پنجم و ششم «آنگاه دو نبی، یعنی حجی و زکریا پسر عدو، به نام خدای اسرائیل برای یهودیانی که در یهودا و اورشلیم بودند نبوت کردند» اهمیت آن برای امروز به همراه مختصری از تاریخچه کلیسای متروپولیتان تابرناکل لندن.

درسهایی از زندگی یوسف

اما خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد تا برای شما باقیماندگانی بر زمین نگاه دارد و به رهایی عظیم جانتان را زنده نگاه دارد.

دشمنان قوم خداوند

چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند که قوم بازگشته از تبعید، معبدی برای یهوه خدای اسرائیل بنا می کنند نزد زروبابل و سران خاندانها رفته ایشان را گفتند: بگذارید ما نیز همراه شما بنا کنیم…

آنهاچگونه مردمانی بودند

چون ماه هفتم فرا رسید و بنی اسرائیل در شهرهایشان بودند، تمامی قوم مانند یک مرد در اورشلیم گرد آمدند.

رویارویی با آزمونهای زندگی

ای برادران من وقتی در آزمایش های گوناگون می افتید، آن را کمال خوشی بشمارید چونکه می دانید که امتحان ایمان شما صبر را تولید می کند.

معجزه ای که دنیا را دگرگون ساخت

«در نخستین سال کورش پادشاه، شاهنشاه پارس، برای انکه کلام خداوند که به زبان ارمیاء گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کورش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد » بخش اول تفسیر کتاب عزرا.

فراخواندگی یک شبان. بخش ۲

«پس به یاد تو می آورم که آن عطای خدا را که بوسیله گذاشتن دستهای من بر توست برافروزی» خصوصیات زندگی یک شبان مسیحی بر اساس تعلیم عهد جدید.

موانع یافتن مسیح

راهبردهای عملی برای کسانی که با کلام خداوند زنده آشنا شده و آرزومند هستند که مسیحی شوند اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و تغییری در آنها روی نداده است. چه موانعی وجود دارد که باید آنها را از سر راه کنار بزنیم تا خداوند دعای ما را شنیده و رستگارمان سازد؟

سکونت مسیح در دل

دعای پولس رسول برای ایمانداران افسس « تا مسیح بواسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده تا توان آن را بیابید که با تمام مقدسین درک کنید که پهنا، درازا، ژرفا و بلندای آن چیست»

کلیسای تسخیرناپذیرمسیح

خداوند ما گفت که دروازه های جهنم بر کلیسا استیلا نخواهد یافت، اما در جهان غرب چنین به نظر نمی رسد و ما دوره افول روحانی زندگی می کنیم. در این موعظه به جنبه هایی از پیروزی کلیسا در زمان افول آن توجه می کنیم.

طبیعت دوگانه یک مسیحی

بعد از تحول روحانی خداوند به ما یک ذات تازه می دهد که همواره در حال نبرد با ذات قدیم و کهنه ماست چنانکه پولس رسول می گوید:« وای بر من که چه انسان بدبختی هستم! کیست که مرا از ابن بدن مرگ رهایی بخشد؟»

مسیحی تقلبی

جیحزی خادم الیشع پیامبر بود و در ظاهر یک ایماندار واقعی به نظر می رسید اما با دریافت پاداش از نعمان آرامی نشان داد که دلش جایی دیگر است؛ وی رویای تاکستان و خادمان را در سر می پرورانید و نه خدمت خدای زنده و حقیقی را.

درسهایی از زندگی ایلیا

قوم یهود با گرایش به پرستش بعل و نادیده گرفتن هشدار خداوند، قحطی را در سرزمین موعود تجربه می کنند اما خداوند زنده به شکل معجزه آسایی از خادم وفادار خود مراقبت کرده و نیازش را فراهم می سازد؛ فیض خداوند او را کفایت می کند.