به وب سایت فارسی خوش آمدید


آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

مشخصات کلیسا

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 


6:30ب.ظ | یکشنبه 15 می 2022

بدون خدا بودن در این جهان

اگر ما با مسیح رابطه ای نداشته باشیم ، فقط حیات فیزیکی داریم اما نه حیات معنوی داریم و نه شناختی از هدف زندگی، نه نزد خدای زنده پذیرفته می شویم و نه قدرتی داریم تا شخصیت خود را درست کنیم. خداوند ما عیسی مسیح همه این چیزها را به رایگان برای ما فراهم می کند اگر نزدش بیاییم.
11:00ق.ظ | یکشنبه 15 می 2022

تشخیص پیام کتاب مقدس

خروج قوم بنی اسراییل از مصر توام با معجزاتی بزرگ و برآورده شدن نیازهایشان بود در بیابان، اما آنها به گناهان گوناگونی دست زدند. رفتار قوم در بیابان و عکس العمل خداوند نسبت به کارهای ایشان الگویی است برای همه اعصار؛ درس های عبرتی برای ما ایمانداران تا در پی گناه نرویم.
6:30ب.ظ | یکشنبه 8 می 2022

رویارویی کاروان مرگ با حیات

اولین مورد زنده ساختن یک مرده توسط خداوند ما زمانی روی داد که کاروان تشیع کنندگان یک جنازه از نایین بیرون می آمدند. مسیح قدرت خدایی خود را ثابت کرده، محبت و دلسوزی خود را آشکار ساخته و همچنین آمادگی خود را برای بخشیدن حیات به جانهای مرده.
11:00ق.ظ | یکشنبه 8 می 2022

آمادگی فردی برای خدمت

پولس رسول خود را برای همه کس همه چیز می سازد تا باعث رستگاری بعضی گردد؛ در این موعظه ابتدا به تفسیر غلط این آیات اشاره شده سپس تفسیر درست آنها ارایه می شود. آنگاه  مثالی را که پولس درباره یک ورزشکار می زند به زندگی خود ربط می دهیم و درنهایت مفهوم عمیق بدن ؛ خدمتکار اندیشه .
6:30ب.ظ | یکشنبه 1 می 2022

سایه زندگی

داوود پادشاه به تجارب گذشته زندگی اش می اندیشد و شک هایش که باعث شد دریابد که زندگی جدای از خدای زنده و حقیقی کاملا باطل و پوچ است. او زندگی را همچون سایه ای گذرا می دید؛ دعای او در این مزمور الگویی است برای نزدیک شدن به خداوند و یافتن او.

مشاهده همه خطبه ها


مقالات

پاسخ به پرسش ها قسمت اول

By Dr Peter Masters
به مراتب و در دوره‌های تاریخی مختلف، مردم این ایراد را از مسیحیان گرفته‌اند. مردم می‌گویند: ”چطور می‌توانیم مسیحیت را جدی بگیریم؟ این آئین، خیلی…

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

By Dr Peter Masters
این روزها روزهای بسیار مهمی است؛ ایامی که خود را در شرایط هشداری جدی از جانب خداوند می‌یابیم. هشدار و دعوتی که ما را به…

پاسخ به پرسش ها(قسمت سوم)

By Dr Peter Masters
به محض اینکه دربارۀ خدا فکر می‌کنیم، سؤالی که به ذهن همگی ما می‌آید این است که: «اگر خدایی هست، چرا اجازه می‌دهد تا جنگ…

مشاهده همه مقالات