کلیسای متروپولیتن یک کلیسای نعمیدی اصلاحی مستقل است.هفت نکته ای که در زیر می آید نشان دهنده دیدگاه ما است که توسط بنیانگذاران پیشین این کلیسا مثل سی اچ اسپرجن به آنها پایبند بودند.

آموزه  فیض

ما آموزه فیض را تعلیم می دهیم(آنچه که در الهیات مسیحی به پنج نکته کلوینی معروف است) خلاصه آن را در اعتقادنامه تعمیدی 1689 می توانید بخوانید.

دعوت همگان به نجات

ما ایمان داریم که رستگاری به همه انسان ها ارائه شده،همچنین آن را دعوت رایگان انجیل می خوانیم و هر جلسه بشارتی روز یکشنبه عصر را به بشارت انجیل اختصاص دادیم و دعای ما این است که خداوند از این جلسه برای نجان جان های نامیرا استفاده کند.بشارت انجیل وظیفه اولیه ما است که شامل کلاس های بشارتی شبات می شود،دعوت جوان ها و دیگر شیوه ها که در این صفحات به آن ها اشاره شده.

پرستش سنتی

ما باور داریم که پرستش سنتی هماهنگ با آموزه روشن کتاب مقدس است.پرستش خداوند در کلیسا باید پرجلال، با احترام، با بر افراختن ذهن ما بسوی پرستش، شکرگذاری، توبه، وقف زندگی به خدا، شفاعت و شنیدن کلام خداوند باشد.پرستش به منظور تفریح، سرگرمی و خوشنود سازی کسانی که به خانه خدا می آیند نیست بلکه برای درک و بزرگی خدای متعال می باشد.

کلیسای فعالما

سعی می کنیم تا مفهوم کلیسای فعال را به کار گیریم. بدین معنا که همه ایمانداران واقعی خداوند را خدمت می کنند اگر این کار برای آن ها ممکن است به یکی از فعالیت هایی که در کلیسا وجود دارد  و برای جلال خداوند است می پیوندند.با تاکید بر کلیسای فعال عده ی زیادی را دعوت می کنیم،کلاس های شبات برای بچه ها برگزار می کنیم و… مسیحیان واقعی صرفا شنوندگان روز یکشنبه نیستند بلکه گروهی از مردم که خود را وقف خدمت به خداوند خود ساخته اند.

جدایی انجیلی

ما ایمان داریم که قوم خداوند باید خود را از دنیوی گرایی و معلمین روغین جدا سازند.این آموزه انجیلی جدایی است.معلمین دروغین که کامل بدون و بدون تغییر بودن کتاب مقدس  را رد می کنند و یا دیگر اصول اساسی ایمان را،مسیحیان واقعی و کلیسای واقعی باید از حقیقت دفاع کرده و آن را حفظ کند و به هیچ شکل با چنین معلمینی همنشینی نداشته باشتید.

جلسه دعاما

به اهمیت زیاد جلسه دعا باور داریم و آن جلسه را به شکل جدا گانه ای از دیگر جلسه های کلیسا برگزار می کنیم.بدون برکت خداوند بر پاسخ به دعا ها تمام تلاش های ما بیهوده است.دعای همگانی اعضای کلیسا بسیار مهم است.

فعالیت های دیگرما

ایمانداریم که کلیسای محلی(هر جماعت ربانی مستقل)توسط خداوند مقدر داشته شده تا کار های مختلفی را انجام دهد در نتیجه خدمات متفاوتی مثل بشارت انجیل،تعلیم و تربیت واعظین،چاپ و بخش کتاب ها باید توسط کلیسا های مستقل صورت بگیرد چنانکه خداوند آن ها را هدایت می کند و به آنها توانایی می دهد.

فهرست این برنامه ها البته همه وظایف کلیسا را شامل نمی شود اما تصویری به خواننده می دهد از سنتی که کلیسای تابرناکل  آن را همچنان حفظ کرده.اگر خداوند برکاتش را بر ما بریزد این کلام شبان ویلیام براک که در سال 1861 در این کلیسا بیان شد،در دوران ما نیز به کمال خواهد رسید :

ما شادمان هستیم زیرا از بشارت انجیل مسیح در اینجا ثمراتی را می بینیم.ما می دانیم که این مکان جایگاه تولد جان های نامیراست در طول نسل های بعد،ما می دانیم که این مکان همچون دل آدمی است که با محبت به دیگران که از طریق صلیب مسیح تهیه شده برای دیگران می تپد و این قلب بزرگ و تپش او برای نجات جان ها و تاثیر او بر روی هزاران آدمی برای جلال خداوند خواه بود و صلح بر زمین و نیکی به سوی آدمی.این مکان جایی نخواهد بود مگر خانه خدا و دروازه  ورود به بهشت.’