کلیسای متروپولیتن تابرناکل

پیدایش این جماعت ربانی باز می گردد به سال 1650 میلادی،سی سال بعد از حرکت پدران زائر به آمریکا. در آن زمان پارلمان گردهمایی کلیسای  تعمیدی را ممنوع ساخته و این کلیسا ریشه ی خود را در کسانی می بیند که در این آزار و اذیت مداوم شجاعت بخشیده و در خانه ای در کنینگتن که متعلق به ویدو کالف بود گرد هم می آمدند.تعداد افراد آن گردهمایی  به سرعت افزایش پیدا کرد و ابتدا توسط شبان ویلیام رایدر که در زمان طاعون لندن مرد گسترش یافت.

This image has an empty alt attribute; its file name is history-image-1.jpg

سپس بنیامین کیچ،نویسنده مشهوری که کتابهایش هنوز مورد مطالعه قرار می گیرد،پای به عرصه گذاشت.او که معجزات،تمثیل ها و اشاره های کتاب مقدس را در کتابهایش توضیح داده است .وی رهبر اصلی تعمیدی ها بود و کلیسا را در زمان آزار و اذیتی که وجود داشت هدایت نموده و اولین ساختمان کلیسا را در نزدیک تاور بریج در سال 1688 بنا ساخت.به مجرد اینکه تعمیدی ها آزادی داشتند.

دکتر جان گیل،که کتاب های تفسیری او تا به امرروز در دسترس می باشد  در سال 1720 شبان این کلیسا شد و به مدن 51 سال خدمت کرد.وی یکی از بزرگترین اساتید کتاب مقدس در زمان خود بود.در زمان خدمت او این کلیسا از بشارت جورج ویت فیلد که در کنینگتن که در فضای آزاد بشارت می داد حمایت می کرد.آنجا در سال 1739 اولین موعظه های بیداری عظیم روحانی که باعث نجات هزاران نفر و تجربه تولد تازه شد صورت گرفت.

 از دکتر گیل دکتر جان ریپون آمد(در سال 1771)،او به مدت 63 سال کلیسا را رهبری کرده تا جایی که بزرگترین کلیسای تعمیدی این کشور گشت.

چارلز هادن اسپرجن

شبان بعدی و بسیار معروفی که پای به عرصه گذاشت چارلز هادن اسپرجن،او برای اولین بار به این جماعت بشارت داد(در آن زمان کلیسا در نیو پارک استریت قرار داشت)در سال 1853،ورود او به سرعت باعث گردهمایی جمعیت عظیمی شد تا حدی که ساختمان کلیسا جایی نداشت و مجبور به اجاره ساختمایی در خیابان استرند شدند،سپس به ساختمان کنسرت ساری گاردن منتقل شدند که تا 10000 نفر جمعیت در آن جای می گرفت.

ساختمان کنونی توسط تابرناکل در این مکان انتخاب شد به این علت که در نزدیکی مکانی بود که شهدای کلیسا را در آن جا سوزانده بودند.به این علت در روی ستون های ابتدایی این کلیسا این لغت نقش بسته (خون شهیدان،بذر کلیسا است) در زمان جالرزاسپرجن ده ها هزار نفر تحت بشارت کلام خداوند تحول روحانی را تجربه کردند.امروز ما افتخار داریم تا در چنین فضای مقدسی و همچنین تاریخی، خداوند را در کلیسایش پرستش کنیم.

چارلز هادن اسپرجن به مدت 38 سال این کلیسا را رهبری کرد،دانشکده شبان ها را تاسیس نمود.یک یتیم خانه،انجمن کتاب های مقدسی و مجله ی سُرد اَند تراول را منتشر ساخت.بیش از 200کلیسای جدید در شهرستان های انگلیس به راه انداخت و همچنین دانشجویان خود را برای خدمت مسیحی آماده ساخت.موعظه های او که اکنون چاپ شده و همچنان در اختیار است به 62 جلد می رسد.در سال 1887 در انتهای خدمت شبانی خود اسپرجن از اتحادیه تعمیدی بیرون امد به علت عقاید الهیاتی غلط اتحادیه تعمیدی.امروزه ما همچنان به عنوان یک کلیسای تعمیدی مستقل فعالیت می کنیم،دستورات انجیل را جدی گرقته و با آموزه های غیر کتاب مقدس دوستی نمی ورزیم.

This image has an empty alt attribute; its file name is history-image-5.jpg

کلیسای مترو پولیتن اسپرجن در سال 1898 سوخت(به غیر از ستون های خارجی و زیرزمین و دوباره به همان شکل ساخته شد اما این ساختمان دوباره در زمان جنگ جهانی دوم توسط یکی از بمب های آتش زا مورد هدف قرار گرفت (ماه می 1941) بار دیگر ستون ها و زیرزمین سالم ماند و در سال 1957 با طرحی دیگر از نو ساخته شد .

This image has an empty alt attribute; its file name is sanctuary-pic.jpg

دوره جدید

جنگ جهانی دوم باعث شد که اعضای کلیسا بسیار کم گردد،فقط تعداد کمی از اعضای کلیسا بعد از بمبارانی و آتش زدن لندن باقی مانده بودند.در سال 1970 کلیسا به حدی خالی شده بود که فقط چند صندلی جلویی پر بود اما خداوند برکاتش را بر ما فرو ریخت و اکنون کلیسا تا طبقه بالا کاملا پر گشته است.ما جلال را به خداوند می دهیم که عده ی زیادی را در طول 40 سال گذشته به این کلیسا آورده و عده ی بیشتری به مسیح ایمان آورده اند و خدمت این کلیسا در طول این زمان تاسیس گشته است.