به هدف تشویق مردانی تاسیس شده که علاقه مند به بشارت کلام هستند.ما واعظین را به وجود نمی آوریم و نه به آنها مدرک می دهیم،زیرا این کار کلیسا ی محلی است.اما ما سعی می کنیم تا ذهن و دل آنها را آماده سازیم تا حقایق کلام را به درستی دریابند.از زمان اصلاحات کلیسا تا به امروز جهان غرب هیچ وقت تا به این اندازه از لحاظ روحانی به حد پایینی سقوط نکرده،هرگز چنین عقاید غیر انجیلی و رفتار غیر انجیلی در کلیسا شایع نبوده،بیش از هر زمان ما ضروری می بینیم تا مردانی را برای بشارت کلام تعلیم دهیم که به حقایق کلیسای اصلاحی پایبند باشند و به ویژه بشارت انجیل.

ما به مردانی نیاز داریم که به جریان شدید مسیحیت دنیوی راه ندهند،ما به مردانی نیاز داریم که آماده باشند و مسیح را با کمال او برای بشارت جان ها و دفاع از ایمان مسیحی موعظه کنند.

همه کسانی که چنین اشتیاقی در دل دارند آن ها دعوت می کنیم تا به دانشکده الهیاتی ما بپیوندند.خادمین کلیسا نیز خوش آمدند زیرا مسئولیت عظیمی برای سلامتی کلیسای آنها و برخورد با مشکلات روزانه بر عهدی آنها است.

در اکتبر 2014 دروس پاره وقت برای کسانی که در انگلیس زندگی می کنند و در تمام وقت برای کسانی که در خارج زندگی می کنند به هم ملهق شد تا همه قادر به دنبال کردن این دروس باشند.

LRBS دانشکده الهیات اینترنتی