نقش زن و مرد در کلیسا و خانواده

پولس به پرسش اهالی کلیسا در مورد نقش زن و مرد پاسخ می دهد و به علاوه در مورد اهمیت نمادین لباس – بویژه پوشش سر- در فرهنگ یونانی در آن زمان اشاره می پردازد. ما نیز هم رای با کلوین و اکثر اعترافنامه های اصلاحی کلیسا، بر این باوریم که  پوشش سر زنان و … Continued