زندگی در ایام آخر

«روز خداوند» روزی است که خداوند ما عیسی مسیح بازگردد و همه قوم خویش را گرد هم آورد. نقشه ها و برنامه‌های آدمی به سادگی نقش بر آب می شود اما کلام خداوند و وعده او تا به ابد باقی است؛ با این وجود پاسخ ما – چه ایماندار و چه بی ایمان- چه باید باشد؟