غایت حکم

پولس رسول به شبان جوان کلیسا می نویسد: «اما غایت حکم، محبت است از دل پاک و وجدان صالح و ایمان بی ریا »

نمایندگان خداوند عیسی مسیح

ما ایمانداران مسیحی بایستی وظیفه خود بدانیم تا به عنوان نمایندگان خداوند و نجات دهنده خود زندگی کرده و از هر فرصتی استفاده کنیم تا کلام نجات بخش انجیل را به اطرفیانی که در تاریکی نشسته اند برسانیم.

تقدیس خداوند در دل

پطرس رسول ایمانداران مسیحی را تشویق می کند تا خداوند عیسی مسیح را در دل خود تقدیس نمایند؛ چگونه این کار را انجام دهیم؟

برکات صلیب مسیح

برکات فراوانی که از صلیب مسیح به ایمانداران می رسد: فرزندخواندگی، مغفرت کامل گناهان، از بین رفتن ترس از مرگ، پیروزی بر گناه و شیطان و وکیل مدافعی زنده تا به ابد.

تشویق به بردباری 

خلاصه همه شما یک رای و هم درد و برادردوست و دلسوز و خوش رفتار باشید؛ زیرا شما مسیحی شده اید.

ازدواج مسیحی

خصوصیات ویژه ازدواج مسیحی و نقش زن و شوهر در این عهد و پیمان که فقط مرگ قادر به گسستن آن است.

ضرورت اطاعت مدنی

خداوند از مسیحیان خواسته تا مطیع رهبران جامعه باشند؛ چه خوب و چه بد. مگر در موردی که اطاعت از آنها منجر به نافرمانی از شریعت خداوند شود.

اجتناب از شهوات جسمانی

ادامه تفسیر رساله اول پطرس: ایمانداران مسیحی بایستی مراقب تمایلات شهوانی خود باشند که ناشی از تاثیر ذات قدیم و گناه آلود آنهاست.

امتیازهای غیرقابل توصیف

ادامه تفسیر رساله اول پطرس: در ۷ آیه رسول راستین خداوند به برکات و امتیازهای ویژه ای اشاره می کند که به ایمانداران واقعی تعلق دارند.

ایمان زنده یک مسیحی

پطرس رسول شیوه نزدیک شدن به خدای زنده و حقیقی و دعا کردن را به ایمانداران تعلیم می دهد؛ ادامه تفسیر رساله اول پطرس.            

به خدا می سپارمتان 

«اکنون ای برادران شما را به خدا و فیض او می سپارم که قادر است شما را بنا کند و در میان همه مقرسسین شما را میراث بخشد»

مراحل تقدیس

پطرس رسول مراحل مقدس شدن هر ایماندار مسیحی را تشریح می کند؛ شروع آن با تولد تازه است ، باید هر روزه جامه کهنه و آلوده گناه را از تن بیرون انداخته و مسیح و پارسایی او را به تن کنیم. ادامه تفسیر رساله اول پطرس

محبت برادرانه

« چون جانهای خود را به واسطه روح به اطاعت راستی پاک ساخته اید تا محبت بی ریا داشته باشید، پس یکدیگر را از دلی پاک به شدت محبت نمایید»

بزرگترین تشویق برای زندگی مقدس

از آنجایی که خداوند ما مسیحیان را از میان جمعیت زیادی نجات بخشیده، لذا ضرورت دارد تا به خاطر برگزیدگی خویش خداوند را در قدوسیت خدمت کنیم.

شادمانی ماندگار

(  تفسیر رساله اول پطرس / بخش۳) شادمانی درونی هر یک از ایمانداران مسیحی هدیه ای است که بایستی از آن مراقبت شود؛ در این موعظه راهبرد آن توضیح داده می شود.

زندگی در انتظار

(تفسیر رساله اول پطرس. بخش ۲.) هر ایماندارمسیحی بایستی چشم به انتظار رسیدن به آن میراث ابدی باشد که خداوند در آسمان برایش محفوظ نگاه داشته است.

منتظرین به بازگشت خداوند

(تفسیر رساله اول پطرس . بخش ۱ ) چرا بایستی خدای تثلیث را در کلیتش محبت نماییم؟ معنای پاشیدن خون مسیح و تحت خون مسیح بودن چیست؟

اولین و مهمترین وظیفه هر مسیحی

سوالی که خداومد ما عیسی مسیح از پطرس پرسید، شامل حال هر یک از ما نیز می شود و اهمیت ثمر آوردن و خدمت به ملکوت خداوند را به ما نشان می دهد.

ماموریت خداوند به شاگردانش

پیام خداوند ما به همه ایمانداران مسیحی که قصد گسترش ملکوتش را در این جهان دارند، برای تشویق و دلگرمی آنها؛ قدرت خداوندی که رستاخیز نمود با ایشان خواهد بود تا پایان جهان.

ناباوری ایمان داران

ادامه تفسیر انجیل مرقس: هیچ یک از شاگردان مسیح انتظار رستاخیز مسیح را نداشته و وقتی خبر آن را شنیدند باور نکردند. درصورتیکه رهبران یهود و کاهنان کلام مسیح را در این مورد به یاد داشتند. در اینجا چه درسهایی برای ما وجود دارد؟

تدارکات برای دفن مسیح

ادامه تفسیر انجیل مرقس: چه تدارکی برای دفن و خاکسپاری مسیح دیده شده بود؟ بعد از مرگ روح او به کجا رفت؟ آیا مسیح در واقع به جهنم نزول کرد؟ این موعظه تلاش در پاسخ به این پرسش ها دارد.

تاثیر محبت مسیح بر دلهای ما

حوادث جانبی صلیب که به نظر بی اهمیت می رسند، تصویری قوی هستند از اینکه چگونه قدم به قدم خداوند عیسی مسیح دلهای ما را تسخیر محبت خود می سازد.

بهای مغفرت گناهان

ادامه تفسیر انجیل مرقس: صحنه مصلوب شدن خداوند در برابر دیدگان قوم خودش بویژه کلام تمسخرآمیز آنها که مسیحیای خود را رد کردند. تاملی بر سه ساعت تاریکی و درسهای آن.

اولین سری محاکمات مسیح

آفریننده جهان، پادشاه اسرائیل و قدوس خداوند به دست انسانهای شریر به محاکمه کشیده می شود؛ او فروتنانه اجازه این کار را خواهد داد تنها به خاطر محبتش به ما مسیحیان و نجات ما. همچنین اثبات این حقیقت که پیامبران راستین راجع به مسیحایی وعده داده بودند که ذات خدایی دارد.

درسهایی برای ما از انکار پطرس

پطرس سه مرتبه خداوند ما عیسی مسیح را انکار کرد. اما به چه دلیل؟ در این موعظه به ۵ مورد اشاره از آنها می شود و همچنین ما چه درسی از سقوط رسول خدواند می ‌توانیم بگیریم و چگونه از چنین سقوطی جلوگیری کنیم.

چالش هایی که کلیسا با آن روبرو می شود

هر کلیسایی با چالش هایی روبروست؛ بویژه تاثیر فرهنگ آن جامعه روی اعضاء کلیسا . وظیفه شبان کلیسا آن است که به مردم هشدار داده و از گله خداوند مراقبت کند.

دستگیری خدای متعال

ادامه تفسیر انجیل مرقس؛ خیانت یهودای اسخریوطی و دستگیری خداوند ما. «بلافاصله وقتی که او هنوز سخن می گفت، یهودا که یکی از آن دوازده بود با گروهی بسیار با شمشیرها و چوبها از جانب روسای کاهنان و کاتبان و مشایخ آمدند»

زبان تحت محاکمه

«ای برادران من، بسیاری معلم نشوید چونکه می دانید که بر ما داوری سخت تر خواهد شد. زیرا همگی ما در بسیاری چیزها می لغزیم و اگر کسی در سخن گفتن نلغزد، او مرد کاملی است»

تنها مسیح می تواند غالب آید

ادامه تفسیر انجیل مرقس: زمانی که خداوند ما به شاگردانش هشدار داد که همه آنها به وی خیانت خواهند کرد، پطرس و دیگر شاگردان با اعتماد به نفس فراوان گفتند که هرگز این کار را نخواهند کرد؛ اعتماد به نفس و غرور باعث سقوط آنها شد.

اولین شام ربانی

ادامه تفسیر انجیل مرقس ؛ به پایه گذاری شام ربانی می‌رسیم و ۶ دلیل و هدف آن برای ایمانداران مسیحی. این آیین هم کلیسا و هم تک تک ایمانداران را قوی ساخته و جلوه گاهی است از مسیح.

زنی که از دیگر شاگردان پیشی گرفت

ادامه تفسیر انجیل مرقس: در بین مردانی که در میهمانی در خانه شمعمون جذامی هستند، کسی مانند مریم از اهالی بیت عنیا نیست؛ او بدن خداوند را برای خاکسپاری به طرز شاهانه ای تدهین می کند تا به عنوان یادآوری تا پایان زمان انجیل به دیگر مسیحیان گفته شود.

خداوند ما آخرزمان را توصیف می کند

در آیات این فصل و ادامه تفسیر انجیل مرقس، خداوند ما درباره دو واقعه مهم پیشگویی می کند؛ نابودی اورشلیم در سال ۷۰ بعد میلاد و نابودی جهان در آخر زمان . روخوانی سریع و سطحی این بخش از آیات ممکن است به ما تلقی کند که فقط به یک واقعه اشاره شده است یعنی … Continued

هم شکل مسیح شدن

ادامه تفسیر انجیل مرقس ؛ مسیحیان بایستی مراقب باشند که رفتارشان شبیه جاه طلبی و خودخواهی فریسیان نباشد و همچنین در زمینه دارایی خود مثل آن زن بیوه رفتار کنند که همه دارایی خود را وقف خدمت خداوند نمود.

پاسخ خداوند به پرسش های خصمانه

ادامه تفسیر انجیل مرقس که به پرسش های خصمانه فریسیان و کاتبان می پردازد؛ پاسخ به این چهار مورد مکتوب از پرسش ها صرفا پاسخ هایی نیست تا مخاطبین را ساکت سازد بلکه هر کدام دقیقا به سوال مربوط می شود و تا به امروز و همواره صادق هستند.

بلندپروازی در یک مسیحی

ادامه تفسیر انجیل مرقس ؛ در ابتدای سفر نهایی اش به سوی اورشلیم، خداوند ما درباره دستگیر شدن و مرگش صحبت می کند اما یعقوب و یوحنا در فکر نشستن به طرف راست و چپ او هستند در پادشاهی زمینی اش!

ازدواج و طلاق در مسیحیت

ازدواج در مسیحیت پیمانی بسیار مهم و جدی است و خداوند از طلاق نفرت دارد. شوهر مسیحی باید به زن خویش بپیوندد و کسانی را که خداوند به هم پیوند داده هیچ کس نباید از هم جدا کند. اما به دلیل ورود گناه و شرارت دل آدمی، امکان طلاق فراهم شده است.

همچنان که منتظریم

«خداوند دلهای شما را به محبت خدا و صبر مسیح هدایت کند» دو موضوع در نظر گرفته شده، محبت خدای زنده و صبر و انتظار برای بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح.

شرایط مسیح برای خادمینش

ادامه تفسیر انجیل مرقس؛ در این ایات نیمه دوم فصل ۹ مرقس خداوند ما عیسی مسیح به خادمینش می گوید که خدمت کردن به او نیاز به فروتنی ازخودگذشتگی دارد و شبان های مسیحی بایستی زندگی ساده و به دور از تجملات داشته باشند.

تغییر سیمای مسیح بر فراز کوه

ادامه تفسیر انجیل مرقس « و بعد از شش روز عیسی، پطرس و یعقوب و یوحنا را برداشته ایشان را تنها بر فراز کوهی به خلوت برد و هیاتش در نظر ایشان متغییر گشت» این واقعه تاریخی چه درسهایی برای امروز دارد؟

رستگاری و یوغ مسیح

ادامه تفسیر انجیل مرقس : آیا انکار خویشتن و حمل صلیب مسیح جزو شرایط رستگاری و مسیحی شدن است؟ چگونه معنای درست کلام خداوند را درک کنیم که فرمود: «هر که بخواهد از پی من بیاید، خویشتن را انکار کند و صلیب خود را برداشته مرا پیروی کند»؟

گام های تحول روحانی

ادامه تفسیر انجیل مرقس و شفای مردی کور. «چون به بیت صیدا آمد، شخصی کور را نزد او آوردند و التماس نمودند که او را لمس نماید»

ریشه بی ایمانی

ادامه تفسیر انجیل مرقس و خوراک دادن معجزه آسای چهار هزار نفر با هفت نان و چند ماهی «در آن ایام باز جمعیت بسیار شده و خوراکی نداشتند. عیسی شاگردان خود را پیش طلبیده به ایشان گفت: بر این گروه دلم می سوزد»

ایمان نجات بخش چیست؟

روایت رستگاری زن یونانی از اهالی فنیقیه سوریه که برای شفای دخترش نزد خداوند ما آمد. درس های آن برای کسانی که جویای حقیقت و رستگاری هستند.

خدایی نهان بین

یهودیان سنت های بشری را جایگزین شریعت خداوند نموده و خیال می کردند از راه حفظ آنها نزد او پذیرفته خواهند شد. خداوند ما اشتباه آنها را اصلاح کرده و نشان داد که سرچشمه گناه در کجاست و نیاز شدید ما به تحول روحانی و دلی تازه.

واقیعت های معنوی

ادامه تفسیر انجیل مرقس و گام برداشتن خداوند ما بر روی دریای طوفانی و درس های آن برای ما مسیحیان «و چون شب شد، کشتی در میان دریا رسید و او تنها بر خشکی بود»

معجزه آموزنده

ادامه تفسیر انجیل مرقس: معجزه خوراک دادن پنج هزار نفر با پنج نان و دو ماهی «و‌ آن پنج نان و دو ماهی را گرفته به سوی آسمان نگریسته، برکت داد و نان را پاره نموده به شاگردان خود سپرد تا پیش آنها بگذارند و آن دو ماهی را بر همه آنها تقسیم نمود»

مجاب شدن طبیعی و معنوی

ادامه تفسیر انجیل مرقس: روایت به قتل رسیدن یحیی تعمید دهنده توسط هیرودیس پادشاه .« هیرودیس پادشاه شنید زیرا که اسم او شهرت یافته بود و گفت که؛ یحیی تعمید دهنده از مردگان برخاسته است و از این جهت معجزات از او به ظهور می رسد»

فرستادن دوازده شاگرد

«پس آن دوازده را پیش خوانده و شروع کرد به فرستادن ایشان» ادامه تفسیر انجیل مرقس؛ هرچند دوره رسولان و انجام معجزات به آخر رسیده ولی هر ایماندار مسیحی کسی است که توسط خداوند به جهان فرستاده شده و ماموریتی دارد.

دسترسی به خدای زنده و حقیقی

ادامه تفسیر انجیل مرقس و حیات بخشیدن به دختر مرده یایرس « که ناگاه یکی از روسای کنیسه، یایرس نام آمد و چون او را دید بر پاهایش افتاده بدو التماس بسیار نموده گفت: نفس دختر کوچکم به آخر رسیده، بیا و بر او دست گذار تا شفا یافته، زنده گردد»

شفای مبتلای به خونریزی

ادامه تفسیر انجیل مرقس . شفای زنی که به مدت دوازده سال مبتلای به خونریزی بود؛ تصویری از معجزه تحول روحانی و نیاز هر یک از ما به این معجزه. همچنین درسی که این واقعه برای ایمانداران مسیحی دارد.

لژیون روح های پلید

ادامه تفسیر انجیل مرقس: ابتدا بررسی معجزه شفای مرد دیوزده – که تصویری است از بین آدم پیش از تحول روحانی – سپس التماس و خواهش سه گانه بنی آدم در برابر دعوت انجیل و در نهایت ترفندهای شیطان برای مقابله با ایمانداران مسیحی.

کاشتن بذر کلام خداوند

ادامه تفسیر انجیل مرقس : همه ایمانداران مسیحی وظیفه دارند تا بذر کلام را در بین مردم پخش کنند .« پس بدیشان گفت: آیا چراغ را می آورند تا زیر پیمانه ای یا تختی و نه بر چراغدان گذارند؟»

فقط جلال خدای زنده

«الان او را که قادر است تا شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به شادی عظیم حاضر سازد، بر آن خدای حکیم یکتا و نجات دهنده ما جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد هم الان و تا به ابد . آمین»

شروعی تازه

پس ایشان را به مثل ها چیزهای بسیار می آموخت و در تعلیم خود بدیشان گفت: گوش گیرید! برزگری به جهت بذرافشانی بیرون رفت» تفسیر مثل برزگر و کاربرد آن هم برای افراد بدون ایمان و هم ایمانداران مسیحی.

ارجحیت مسیح خداوند

« اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح‌القدس حامله یافتند.» مطابق وعده پیامبر راسیتن خداوند، مسیح از دختری باکره به این دنیا آمد.

عواطف خشک شده

باز به کنیسه درآمده ، در آنجا مردی بود با یک دست خشک شده و مراقب وی بودند که شاید در سبّت او را شفا دهد تا به او اتهام زنند.

خداوند شبات

بدیشان گفت: سبت برای انسان مقرر شد نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز هست.

اندیشه خداوند

باز به کناره دریا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ایشان را تعلیم داد.

الگویی از تحول روحانی

اولین شفای ثبت شده یک فرد جذامی همراه با شفای مرد مفلوج در کفرناحوم و موارد مشابه این معجزات، تصویری است از تحول روحانی و رستگاری. این معجزات جدای از اینکه ثابت می کرد که عیسی مسیح همان خدای زنده است، دعوت او به رستگاری را نیز به نمایش می گذارد.

هدف از معجزات مسیح

از کفرناحوم آغاز می کنیم؛ شهری که یهودیان ساکنش به لحاظ معنوی مرده بودند و معجزه‌ای در کنیسه آنها. سپس هفت دلیل می آوریم که ثابت می کند معجزات خداوند ما عیسی مسیح تصویری از رستگاری جانها را به ما میدهند. دو معجزه خاص و پیام انها برای امروز.

اصولی برای ایمانداران مسیحی

یک سری اصول عملی برای رفتار مسیحیان در زندگی و در کلیسا در این آیات ارایه شده است؛ شامل هدفمند بودن زندگی، مسَولیت پذیری ، دفاع از ایمان و تلاش در گسترش ملکوت خداوندمان عیسی مسیح.

نجات یافته با فدیه

کدام دین آسمانی است و به کدامین خدا ایمان آورم؟ پولس در این رساله پاسخ می دهد: «زیرا یک خداست و یک واسطه در میان خدا و انسان یعنی آن انسان مسیح عیسی که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین»

شگفتی های رستاخیز

در این فصل از رساله اول قرنتیان اطلاعات زیادی درباره تغییر بدنهای ما – در زمان بازگشت دوباره خداوندمان- به بدن های روحانی داده شده است؛ بدنهایی که به کالبد حیوانی ما شباهت داشته ولی برای جهان معنوی اصلاح و آماده شده اند. چه موقع و چگونه؟ پولس به ما توضیح میدهد.

بی همتایی رستاخیز مسیح

انیجل نجات بخش به شیوه خاصی در تاریخ بشری بی همتاست؛ رستاخیز مسیح که در برابر دیدگان عده زیادی روی داد، هدف آن در تاریخ بشر، نقشه خداوند در رستگاری بنی آدم و روز مجازات و بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. در این موعظه به اهمیت رستاخیز مسیح پرداخته شده است.

مرگ مسیح: تقاص گناهان ما

پولس از مسیح به عنوان جایگزین و یا نماینده ما – مسیحیان- صحبت می کند؛ در این موعظه به تعدادی از نبوتهای عهد قدیم در این باره می پردازیم و همچنین آیاتی از عهد جدید که جنیه های متفاوت کار فدیه مسیح را نشان می دهند ؛ تا محبت ما به او افزون گردد.

لوط پارسا را به یاد داشته باشید

«لوط پارسا را که از رفتار فاجرانه بی دینان رنجیده بود، رهانید…خداوند می داند که پارسایان را از آزمایش ها رهایی دهد»

فرامین خداوند برای زبانها و پرستش در کلیسا

مطالعه آیات این فصل به ما کمک می کند تا دریابیم که بین وقایعی که در کلیسای نوپا روی می داد و تعالیم معلمین کاریزماتیک چقدر فاصله زیادی است. راه اطاعت از کلام خداوند زنده، راه رسیدن به برکت از سوی اوست.

ارجحیت محبت

رسول راستین خداوند تاکید می کند که محبت بایستی نیروی متحرکه هرکاری باشد که برای ملکوت خداوندمان انجام می دهیم. سپس وی نشان می دهد که در همه کنش ها و واکنش های ما مسیحیان، محبت بایستی نقش اول را داشته باشد و درنتیجه عالی ترین عطایای یک مسیحی است.

هدف از عطایای روحانی

پولس در این ایات درباره نشانه ها و عطایای مربوط به مکاشفه کلام صحبت می کند که در زمان پایگیری عهد جدید وجود داشت؛ آنها هرگز برای منفعت شخصی کسی نبودند بلکه برای کل جماعت ربانی. در این موعظه عطایای روحانی بررسی شده اند و همچنین موضوع وابستگی و مراقبت ایماندران مسیحی از یکدیگر.

شرکت در شام خداوند

اعضاء کلیسای قرنتس میهمانی و صرف غذا را با مراسم شام خداوند یکی ساخته و پولس رسول آنها را با جدیت از هم جدا می سازد. شام ربانی آیینی روحانی و مجزاست که باید آن را جدی گرفت. در این موعظه معنای نمادین شام خداوند وعهد فیض به طور خلاصه توضیح داده شده اند.

کاشتن و برداشتن

در تفسیر آیات ۶ تا ۸ به سه اصل یا قانون تغییر ناپذیر حاکم بر این دنیا اشاره می شود؛ نباید انتظار داشت تا چون شیطان زندگی کرده و مثل فرشته ها در آسمان پذیرفته شویم! هر آنچه کاشتید همان را نیز برخواهید داشت.

نقش زن و مرد در کلیسا و خانواده

پولس به پرسش اهالی کلیسا در مورد نقش زن و مرد پاسخ می دهد و به علاوه در مورد اهمیت نمادین لباس – بویژه پوشش سر- در فرهنگ یونانی در آن زمان اشاره می پردازد. ما نیز هم رای با کلوین و اکثر اعترافنامه های اصلاحی کلیسا، بر این باوریم که  پوشش سر زنان و … Continued

وسوسه ها و علاج آن

پولس رسول به ۳ عامل در مقابله با وسوسه ها اشاره می کند: اولا، چگونه وسوسه ها از راه می رسند دوما ، راه مقابله با آنها و سوما، قدرت شام ربانی در تقویت ما برای ایستادگی در برابر وسوسه ها.

فواید و اهداف مصیبت های زندگی

تمامی مصیبت ها و سختی های زندگی یک مسیحی کاملا هدفمند بوده و فواید و ثمراتی را بدنبال دارد که در این موعظه بررسی شده اند.

تشخیص پیام کتاب مقدس

خروج قوم بنی اسراییل از مصر توام با معجزاتی بزرگ و برآورده شدن نیازهایشان بود در بیابان، اما آنها به گناهان گوناگونی دست زدند. رفتار قوم در بیابان و عکس العمل خداوند نسبت به کارهای ایشان الگویی است برای همه اعصار؛ درس های عبرتی برای ما ایمانداران تا در پی گناه نرویم.

آمادگی فردی برای خدمت

پولس رسول خود را برای همه کس همه چیز می سازد تا باعث رستگاری بعضی گردد؛ در این موعظه ابتدا به تفسیر غلط این آیات اشاره شده سپس تفسیر درست آنها ارایه می شود. آنگاه  مثالی را که پولس درباره یک ورزشکار می زند به زندگی خود ربط می دهیم و درنهایت مفهوم عمیق بدن … Continued

نیت و صداقت

پولس رسالت خود را ثابت می کند ( در این موعظه به خصوصیت های ویژه یک رسول راستین مسیح پرداخته شده است) پولس از سوی خداوند به این کار فراخوانده شده بود و آرزومند به رستگاری جانها بود ( که برای خودش بهای سنگینی رابدنبال داشت) توام با شادمانی فراوان از برداشت خرمنی بزرگ.

نبرد یک مسیحی با غرور

دانش هم ضروری و هم عالی است، اما می تواند به راحتی باعث غرور و بزرگ بینی فرد گردد. پولس رسول سه فیض را نام می برد که غرور را نابود کرده و دانش را بدل به عاملی برای برکت و بنای کلیسا می سازد.

خادمین مسیح برده کسی نیستند

بخشی از این آیات مربوط به ایماندارانی است که در طبقات پایین جامعه قرار داشتند و شیوه درست رفتار در این شرایط؛ مثل بردگی و یا هر شرایط سختی که ما خود را در ان می یابیم. پولس هم به متاهلین و هم به مجردها نصیحت می کند و همه ما را – در هر … Continued

پیوند ازدواج در مسیحیت

ازدواج در آیین مسیحیت پیوندی است داعمی( که تنها با مرگ گسسته می شود)  در این پیوند زن و شوهر به یکدیگر بدهکارند؛ بدهی محبت، مراقبت و لذت رسانی در رابطه‌ای دوستانه و با مشارکت دوطرفه. در این فصل پولس به اقتدار خود به عنوان رسول راستین خداوند می پردازد (که اغلب درست درک نشده … Continued

پدیده محبت

طبیعت و گستردگی محبت بین انسانها شگفتی آور است؛ در قیاس با آن محبت خدای زنده و حقیقی که در صحنه تاریخ – و بویژه در کار فدیه مسیح – به نمایش گذارده شده است، بی حد و مرز است. این محبت آسمانی  به رایگان به کسانی عطا می شود که خداوند را یافته و … Continued

پاکی و شادمانی کلیسا

کلیسای قرنتس به خود مغرور شده بود درحالیکه باید به خاطر آلودگی ناشی از تحمل حضور گناه مرد زناکار در کلیسا، به ماتم می نشست. در این آیات الگوی اجرای تنبیه و انضباط در کلیسا به ما ارایه شده تا مانع گسترش گناه گردد. همچنین وضعیت مداوم عید و شادمانی در کلیسا.

وظایف و زندگی شبان کلیسا

چگونه شبانهای کلیسا را ارزیابی و قضاوت کنیم؛ رسول راستین خداوند دراین آیات به ما راهش را نشان میدهد. زندگی رسولان راستین مسیح، بایستی الگو و شکل دهنده شیوه زندگی شبانها و خادمین مسیح باشد یعنی زندگی ساده و بدون آلایش – در تضاد با آنچه امروزه در زندگی واعظین معروف مسیحی دیده می شودـ

بنای معنوی

پولس به رشد کلیسا پرداخته ودرباره ورود تفکر جسمانی در شیوه بنای کلیسا هشدار می دهد؛ بایستی مراقب باشیم که چگونه کلیسا را بنا می کنیم. شبانهایی هستند که پاداش خود را از دست داده اما خود – گویی از میان آتش – نجات می یابند.

چیزهایی که فقط یک ایماندار می‌بیند

رسول راستین خداوند تاکید می کند به وضعیت کوری معنوی ما – تا زماینی که مسیحی نشده‌ایم- نسبت به شگفتی‌های انجیل و همچنین جهان آینده. در این موعظه معنای مقایسه چیزهای روحانی با روحانی‌ها هم توضیح داده شده است. (ادامه تفسیر رساله اول قرنتیان)

هرگز روح القدس را کنار نگزارید

اکثر اوقات دستورالعمل اصلی پولس برای بشارت انجیل در کلیسا نادیده گرفته شده و در نتیجه روح القدس خود را کنار می کشد. در این موعظه خواهیم دید که این اصل اساسی چیست؟ چرا انجیل یک راز خوانده شده است؟

منشاء واقعی قدرت در کلیسا

اعضاء کلیسای قرنتس فکر می کردند که برای اعتبار انجیل نیاز به واعظین و شخصیت های معروف است. پولس اعلام می کند که منشاء قدرت روحانی در بشارت انجیل مسیح مصلوب شده است که برای هلاک شوندگان ، حماقت است اما برای نجات یافتگان، قدرت خدای زنده و حقیقی.

دستورالعمل زندگی خداپرستانه

در اولین جلسه از تفسیر نامه اول قرنتیان می بینیم که ایات اولیه این رساله به مسایل اصلی مسیحیت می پردازد. مطالبی همچون؛ چه کسی شبان کلیسا باشد، تعریف کلیسا، فیض خداوند به عنوان اساس همه برکتها، تحول روحانی و مشارکت با خداوند عیسی مسیح.

بشارت خوشی عظیم

فرشته خداوند مژده نیک را به شبانهایی که بر تپه های اطراف بیت لحم بودند آورد؛ بلافاصله لشکر فرشتگان آسمانی سرود ستایش سر دادند. واکنش ساکنین زمین، شبان ها و مردمی که این خبرنیک را شنیدند چه بود؟

کارهای نیک یک ایماندار

رسول راستین خداوند به مسیحیان می گوید تا تسلیم حکومت های حاضر بوده و ایشان را از بدگویی به آنها و یا دیگران منع می کند. سپس زندگی گذشته یک مسیحی را به او یاد آورشده وبا اشاره به ۱۴ مورد از کار خدای زنده و حقیقی در درون ما ایمانداران مسیحی، تشویقمان می سازد … Continued

خداوند ایمانداران را تربیت می کند

مطلبی غریب که پولس در این آیات به ما معرفی می کند این است که فیض خداوند ما را تعلیم و تربیت می کند. در این موعظه توضیح داده شده که چگونه این کار صورت می گیرد؛ وقتیکه ایمانداران مشتاقانه منتظر بازگشت خداوند هستند و اهداف زندگی آنها چیست.

بخواهید، بجویید و بکوبید

خداوند ما در این بخش از موعظه بالای کوه شیوه دعا کردن و انتظارات ما را از پاسخ به دعا با مثل های ساده ای توضیح می دهد؛ ما نزد پدر آسمانی و پرحکمت دعا می کنیم که هرگز بدی ما مسیحیان را نمی خواهد.

کلاهخود نجات

کلاهخود اشاره دارد به امید و انتظار کمال رستگاری وقتی که روح ایماندار مسیحی وارد جلال بهشت راستین شده و خداوند عیسی مسیح را ملاقات کند؛ این انتظار بزرگترین تشویق ما مسیحیان است تا نجات دهنده جان خود را خدمت کنیم. تاکید خداوند ما در زمان خدمت زمینی اش نیز بر همین حیات جاودانی بود … Continued

سپر ایمان

چرا از ایمان به عنوان یک سپر یاد شده است؟ زیرا ایمان نقش کاملا محوری در زندگی یک مسیحی داشته و یا آن قادر خواهد بود تا در برابر وسوسه های آن شریر مقاومت کند. در هر سختی و آزمون ایمانی، یک ایماندار بایستی ایمان خود را به صورت فعال به کار گیرد.

هدف بزرگ یک مسیحی

بخش سوم لباس رزم یک مسیحی کفش آمادگی انجیل است تا برای بشارت آن به دیگران در حال فعالیت باشد. در این موعظه به ۷ نکته ضروری اشاره می شود تا همیشه آماده خدمت به خداوند باشیم.

جوشن پارسایی

پولس رسول نشان می دهد که چگونه پارسایی از دل و احساسات ما ایمانداران ( که هدف بزرگی برای شیطان است) حفاظت می کند؛ نه گفتن به خواهش دل، محبت به خداوند عیسی مسیح و اطاعت از دستورات کتاب مقدس همچون بارویی دل و جان ما مسیحیان را از آلودگی در امان نگاه می دارد.

کمربند حقیقت

بخش اساسی لباس رزم یک مسیحی حقیقت عینی است؛ یعنی آموزه های تغییرناپذیر ایمانی ( شمشیر روح که همانا کتاب مقدس است و با آن به تعالیم غلط شیطانی حمله می کنیم) به علاوه حقیقت اشاره دارد به راستگویی و صمیمیت در همه رفتارهایمان.

در خداوند قوی باشید

توصیف لباس رزم یک مسیحی؛ خداوند تمام آنچه را که برای نبرد روحانی ضروری است تا در برابر تیرهای آتشین شیطان مقاومت کنیم، در اختیارما ایمانداران قرار داده تا بتوانیم تا به آخر ایستاده و در پیشبرد ملکوت خداوند موثر واقع شویم. هر یک از بخش های این لباس رزم از شگفتی های فیض است.

همدردی و پرستش

پولس به وظیفه مسیحیان در گفتوگو ، تشویق و توبیخ یکدیگر اشاره کرده و سپس به برکات خواندن سرودهای روحانی می پردازد؛ عناصر پرستش واقعی و اهمیت ترنم در دل.

پر شدن از روح

معلمین کاریزماتیک به اشتباه شباهتی بین پر شدن از روح و مست شدن می بینند. اما این آیه تفاوت بسیار زیاد بین این دو وضعیت را توصیف می کند و نه شباهت آنها را! در این موعظه جزییات پر شدن از روح، ثمراتش و راه رسیدن به آن تشریح شده است.

وقتی که ایمان ما افول می کند

شاگردان ما از خداوند خواستند تا ایمان آنها را زیادتر کند و این بایستی دعای هر ایماندار مسیحی باشد. در این موعظه به دلایل افول ایمان اشاره شده و راه های افزودن بر آن چنانکه کتاب مقدس تعلیم می دهد.

وظیفه و برکات شرکت در کلیسا

شرکت حضوری در مراسم پرستشی کلیسا – مگر درصورت عذر موجه – وظیفه ایمانی هر نوکیش است و وی با عدم حضور برکاتی معنوی را از دست خواهد داد؛ در این موعظه دلایل آن از دیدگاه کتاب مقدس ارایه شده است.

زندگی در نور و برای نور

پولس زندگی و وظایف یک مسیحی را بررسی کرده و نشان می دهد که چگونه ایشان باید نور مسیح و حیات تازه را به نمایش بگذارند، چگونه مجرایی باشند برای پیام نور انجیل تا هر موقعیتی را – که در این دنیای تاریک در آن قرار دارند- منور گردانند.

مهربانی، پاکی ومحبت

وظیفه محبت کردن به دیگر مسیحیان، موانع آن و بزرگترین عامل تشویق کننده یعنی آمادگی کامل خداوندمان عیسی مسیح برای محبت نشان دادن به ما از ازلیت. همچنین ضرورت پاکی و خطرات یاوه گویی.

آب های نهر حیات

The prophet Ezekiel in his prophecy tells the captive Jews in Babylon about the kingdom of Christ and its expansion, which is like the crossing of a river in the dry and waterless desert and grass of this world; Wherever this life-giving water reaches, it causes the flourishing and moral transformation of human beings.

نزدیکی روح القدس

پولس ما را ترغیب می کند تا هرگز روح القدس را محزون نسازیم. در این جا به گناهانی اشاره شده که او را محزون ساخته و باعث می شود تا روی خود را مخفی نماید (ولی هرگز ما را ترک نمی کند). معنای مهر شدن در روح نیز تعریف شده و حماقت بی ارزش شمردن … Continued

گناهان شکل دهنده

گناهان شکل دهنده بدین معنا که نه فقط آنها در نظر خداوند زنده بسیار منفور هستند بلکه ریشه عمیقی نیز در دل هر یک از ما داشته و باعث تحریک دیگر گناهان شده و کل شخصیت ما را شکل می دهند؛ در صورتیکه خصوصیات اخلاقی یک مسیحی ( که با یاری خداوند انجام شوند) باعث … Continued

در اینها تفکر کنید

خداوند در کلامش از ما مسیحیان می خواهد تا از ذهن و اندیشه خود محافظت کرده و اجازه ورود هر فکر و خیال بیهوده ای را بدان ندهیم، درعوض بایستی در طول روز اندیشه خود را به آنچه که پاک، دوست داشتنی و نیکوست مشغول داریم.

بحران هویت و علاج آن

تفسیر آیات انتهایی فصل سوم غلاطیان؛ پولس رسول به ما می گوید که ایمان به خداوند عیسی مسیح باعث از میان رفتن موانع قومی و نژادی شده و همگی ما ایمانداران بدل به خواهران و برادران در یک خانواده می شویم.

رشد معنوی

یگانگی توضیح داده شده که به معنای عضویت در یک کلیسای بزرگ جهانی نیست بلکه یگانگی بین کسانی که با مسیح پیوند خورده و به شباهت او درآمده اند. سپس ضدیتهایی که مسیحیان با ان مواجه خواهند شد و درنهایت؛ خدمت و وفاداربودن به کلیسای محلی.

کلیت زندگی یک مسیحی

در این آیات پولس رسول ایمانداران را تشویق می کند به فراگیری بیشتر حکمت، نه فقط در مورد آموزه های کتاب مقدس بلکه در زمینه شیوه ای که خداوند زنده با مسیحیان رفتار می کند. همچنین درمورد به کارگیری کلام خداوند در زندگی، اهداف یک ایماندار مسیحی و قدرتی که خداوند به او عطا می … Continued