شفای مبتلای به خونریزی

ادامه تفسیر انجیل مرقس . شفای زنی که به مدت دوازده سال مبتلای به خونریزی بود؛ تصویری از معجزه تحول روحانی و نیاز هر یک از ما به این معجزه. همچنین درسی که این واقعه برای ایمانداران مسیحی دارد.

لژیون روح های پلید

ادامه تفسیر انجیل مرقس: ابتدا بررسی معجزه شفای مرد دیوزده – که تصویری است از بین آدم پیش از تحول روحانی – سپس التماس و خواهش سه گانه بنی آدم در برابر دعوت انجیل و در نهایت ترفندهای شیطان برای مقابله با ایمانداران مسیحی.

کاشتن بذر کلام خداوند

ادامه تفسیر انجیل مرقس : همه ایمانداران مسیحی وظیفه دارند تا بذر کلام را در بین مردم پخش کنند .« پس بدیشان گفت: آیا چراغ را می آورند تا زیر پیمانه ای یا تختی و نه بر چراغدان گذارند؟»

فقط جلال خدای زنده

«الان او را که قادر است تا شما را از لغزش محفوظ دارد و در حضور جلال خود شما را بی عیب به شادی عظیم حاضر سازد، بر آن خدای حکیم یکتا و نجات دهنده ما جلال و عظمت و توانایی و قدرت باد هم الان و تا به ابد . آمین»

شروعی تازه

پس ایشان را به مثل ها چیزهای بسیار می آموخت و در تعلیم خود بدیشان گفت: گوش گیرید! برزگری به جهت بذرافشانی بیرون رفت» تفسیر مثل برزگر و کاربرد آن هم برای افراد بدون ایمان و هم ایمانداران مسیحی.

ارجحیت مسیح خداوند

« اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آنکه با هم آیند، او را از روح‌القدس حامله یافتند.» مطابق وعده پیامبر راسیتن خداوند، مسیح از دختری باکره به این دنیا آمد.

عواطف خشک شده

باز به کنیسه درآمده ، در آنجا مردی بود با یک دست خشک شده و مراقب وی بودند که شاید در سبّت او را شفا دهد تا به او اتهام زنند.

خداوند شبات

بدیشان گفت: سبت برای انسان مقرر شد نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز هست.

اندیشه خداوند

باز به کناره دریا رفت و تمام آن گروه نزد او آمدند و ایشان را تعلیم داد.

الگویی از تحول روحانی

اولین شفای ثبت شده یک فرد جذامی همراه با شفای مرد مفلوج در کفرناحوم و موارد مشابه این معجزات، تصویری است از تحول روحانی و رستگاری. این معجزات جدای از اینکه ثابت می کرد که عیسی مسیح همان خدای زنده است، دعوت او به رستگاری را نیز به نمایش می گذارد.

هدف از معجزات مسیح

از کفرناحوم آغاز می کنیم؛ شهری که یهودیان ساکنش به لحاظ معنوی مرده بودند و معجزه‌ای در کنیسه آنها. سپس هفت دلیل می آوریم که ثابت می کند معجزات خداوند ما عیسی مسیح تصویری از رستگاری جانها را به ما میدهند. دو معجزه خاص و پیام انها برای امروز.

اصولی برای ایمانداران مسیحی

یک سری اصول عملی برای رفتار مسیحیان در زندگی و در کلیسا در این آیات ارایه شده است؛ شامل هدفمند بودن زندگی، مسَولیت پذیری ، دفاع از ایمان و تلاش در گسترش ملکوت خداوندمان عیسی مسیح.

نجات یافته با فدیه

کدام دین آسمانی است و به کدامین خدا ایمان آورم؟ پولس در این رساله پاسخ می دهد: «زیرا یک خداست و یک واسطه در میان خدا و انسان یعنی آن انسان مسیح عیسی که خود را در راه همه فدا داد، شهادتی در زمان معین»

شگفتی های رستاخیز

در این فصل از رساله اول قرنتیان اطلاعات زیادی درباره تغییر بدنهای ما – در زمان بازگشت دوباره خداوندمان- به بدن های روحانی داده شده است؛ بدنهایی که به کالبد حیوانی ما شباهت داشته ولی برای جهان معنوی اصلاح و آماده شده اند. چه موقع و چگونه؟ پولس به ما توضیح میدهد.

بی همتایی رستاخیز مسیح

انیجل نجات بخش به شیوه خاصی در تاریخ بشری بی همتاست؛ رستاخیز مسیح که در برابر دیدگان عده زیادی روی داد، هدف آن در تاریخ بشر، نقشه خداوند در رستگاری بنی آدم و روز مجازات و بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. در این موعظه به اهمیت رستاخیز مسیح پرداخته شده است.

مرگ مسیح: تقاص گناهان ما

پولس از مسیح به عنوان جایگزین و یا نماینده ما – مسیحیان- صحبت می کند؛ در این موعظه به تعدادی از نبوتهای عهد قدیم در این باره می پردازیم و همچنین آیاتی از عهد جدید که جنیه های متفاوت کار فدیه مسیح را نشان می دهند ؛ تا محبت ما به او افزون گردد.

لوط پارسا را به یاد داشته باشید

«لوط پارسا را که از رفتار فاجرانه بی دینان رنجیده بود، رهانید…خداوند می داند که پارسایان را از آزمایش ها رهایی دهد»

فرامین خداوند برای زبانها و پرستش در کلیسا

مطالعه آیات این فصل به ما کمک می کند تا دریابیم که بین وقایعی که در کلیسای نوپا روی می داد و تعالیم معلمین کاریزماتیک چقدر فاصله زیادی است. راه اطاعت از کلام خداوند زنده، راه رسیدن به برکت از سوی اوست.

ارجحیت محبت

رسول راستین خداوند تاکید می کند که محبت بایستی نیروی متحرکه هرکاری باشد که برای ملکوت خداوندمان انجام می دهیم. سپس وی نشان می دهد که در همه کنش ها و واکنش های ما مسیحیان، محبت بایستی نقش اول را داشته باشد و درنتیجه عالی ترین عطایای یک مسیحی است.

هدف از عطایای روحانی

پولس در این ایات درباره نشانه ها و عطایای مربوط به مکاشفه کلام صحبت می کند که در زمان پایگیری عهد جدید وجود داشت؛ آنها هرگز برای منفعت شخصی کسی نبودند بلکه برای کل جماعت ربانی. در این موعظه عطایای روحانی بررسی شده اند و همچنین موضوع وابستگی و مراقبت ایماندران مسیحی از یکدیگر.

شرکت در شام خداوند

اعضاء کلیسای قرنتس میهمانی و صرف غذا را با مراسم شام خداوند یکی ساخته و پولس رسول آنها را با جدیت از هم جدا می سازد. شام ربانی آیینی روحانی و مجزاست که باید آن را جدی گرفت. در این موعظه معنای نمادین شام خداوند وعهد فیض به طور خلاصه توضیح داده شده اند.

کاشتن و برداشتن

در تفسیر آیات ۶ تا ۸ به سه اصل یا قانون تغییر ناپذیر حاکم بر این دنیا اشاره می شود؛ نباید انتظار داشت تا چون شیطان زندگی کرده و مثل فرشته ها در آسمان پذیرفته شویم! هر آنچه کاشتید همان را نیز برخواهید داشت.

نقش زن و مرد در کلیسا و خانواده

پولس به پرسش اهالی کلیسا در مورد نقش زن و مرد پاسخ می دهد و به علاوه در مورد اهمیت نمادین لباس – بویژه پوشش سر- در فرهنگ یونانی در آن زمان اشاره می پردازد. ما نیز هم رای با کلوین و اکثر اعترافنامه های اصلاحی کلیسا، بر این باوریم که  پوشش سر زنان و … Continued

وسوسه ها و علاج آن

پولس رسول به ۳ عامل در مقابله با وسوسه ها اشاره می کند: اولا، چگونه وسوسه ها از راه می رسند دوما ، راه مقابله با آنها و سوما، قدرت شام ربانی در تقویت ما برای ایستادگی در برابر وسوسه ها.

فواید و اهداف مصیبت های زندگی

تمامی مصیبت ها و سختی های زندگی یک مسیحی کاملا هدفمند بوده و فواید و ثمراتی را بدنبال دارد که در این موعظه بررسی شده اند.

تشخیص پیام کتاب مقدس

خروج قوم بنی اسراییل از مصر توام با معجزاتی بزرگ و برآورده شدن نیازهایشان بود در بیابان، اما آنها به گناهان گوناگونی دست زدند. رفتار قوم در بیابان و عکس العمل خداوند نسبت به کارهای ایشان الگویی است برای همه اعصار؛ درس های عبرتی برای ما ایمانداران تا در پی گناه نرویم.

آمادگی فردی برای خدمت

پولس رسول خود را برای همه کس همه چیز می سازد تا باعث رستگاری بعضی گردد؛ در این موعظه ابتدا به تفسیر غلط این آیات اشاره شده سپس تفسیر درست آنها ارایه می شود. آنگاه  مثالی را که پولس درباره یک ورزشکار می زند به زندگی خود ربط می دهیم و درنهایت مفهوم عمیق بدن … Continued

نیت و صداقت

پولس رسالت خود را ثابت می کند ( در این موعظه به خصوصیت های ویژه یک رسول راستین مسیح پرداخته شده است) پولس از سوی خداوند به این کار فراخوانده شده بود و آرزومند به رستگاری جانها بود ( که برای خودش بهای سنگینی رابدنبال داشت) توام با شادمانی فراوان از برداشت خرمنی بزرگ.

نبرد یک مسیحی با غرور

دانش هم ضروری و هم عالی است، اما می تواند به راحتی باعث غرور و بزرگ بینی فرد گردد. پولس رسول سه فیض را نام می برد که غرور را نابود کرده و دانش را بدل به عاملی برای برکت و بنای کلیسا می سازد.

خادمین مسیح برده کسی نیستند

بخشی از این آیات مربوط به ایماندارانی است که در طبقات پایین جامعه قرار داشتند و شیوه درست رفتار در این شرایط؛ مثل بردگی و یا هر شرایط سختی که ما خود را در ان می یابیم. پولس هم به متاهلین و هم به مجردها نصیحت می کند و همه ما را – در هر … Continued

پیوند ازدواج در مسیحیت

ازدواج در آیین مسیحیت پیوندی است داعمی( که تنها با مرگ گسسته می شود)  در این پیوند زن و شوهر به یکدیگر بدهکارند؛ بدهی محبت، مراقبت و لذت رسانی در رابطه‌ای دوستانه و با مشارکت دوطرفه. در این فصل پولس به اقتدار خود به عنوان رسول راستین خداوند می پردازد (که اغلب درست درک نشده … Continued

پدیده محبت

طبیعت و گستردگی محبت بین انسانها شگفتی آور است؛ در قیاس با آن محبت خدای زنده و حقیقی که در صحنه تاریخ – و بویژه در کار فدیه مسیح – به نمایش گذارده شده است، بی حد و مرز است. این محبت آسمانی  به رایگان به کسانی عطا می شود که خداوند را یافته و … Continued

پاکی و شادمانی کلیسا

کلیسای قرنتس به خود مغرور شده بود درحالیکه باید به خاطر آلودگی ناشی از تحمل حضور گناه مرد زناکار در کلیسا، به ماتم می نشست. در این آیات الگوی اجرای تنبیه و انضباط در کلیسا به ما ارایه شده تا مانع گسترش گناه گردد. همچنین وضعیت مداوم عید و شادمانی در کلیسا.

وظایف و زندگی شبان کلیسا

چگونه شبانهای کلیسا را ارزیابی و قضاوت کنیم؛ رسول راستین خداوند دراین آیات به ما راهش را نشان میدهد. زندگی رسولان راستین مسیح، بایستی الگو و شکل دهنده شیوه زندگی شبانها و خادمین مسیح باشد یعنی زندگی ساده و بدون آلایش – در تضاد با آنچه امروزه در زندگی واعظین معروف مسیحی دیده می شودـ

بنای معنوی

پولس به رشد کلیسا پرداخته ودرباره ورود تفکر جسمانی در شیوه بنای کلیسا هشدار می دهد؛ بایستی مراقب باشیم که چگونه کلیسا را بنا می کنیم. شبانهایی هستند که پاداش خود را از دست داده اما خود – گویی از میان آتش – نجات می یابند.

چیزهایی که فقط یک ایماندار می‌بیند

رسول راستین خداوند تاکید می کند به وضعیت کوری معنوی ما – تا زماینی که مسیحی نشده‌ایم- نسبت به شگفتی‌های انجیل و همچنین جهان آینده. در این موعظه معنای مقایسه چیزهای روحانی با روحانی‌ها هم توضیح داده شده است. (ادامه تفسیر رساله اول قرنتیان)

هرگز روح القدس را کنار نگزارید

اکثر اوقات دستورالعمل اصلی پولس برای بشارت انجیل در کلیسا نادیده گرفته شده و در نتیجه روح القدس خود را کنار می کشد. در این موعظه خواهیم دید که این اصل اساسی چیست؟ چرا انجیل یک راز خوانده شده است؟

منشاء واقعی قدرت در کلیسا

اعضاء کلیسای قرنتس فکر می کردند که برای اعتبار انجیل نیاز به واعظین و شخصیت های معروف است. پولس اعلام می کند که منشاء قدرت روحانی در بشارت انجیل مسیح مصلوب شده است که برای هلاک شوندگان ، حماقت است اما برای نجات یافتگان، قدرت خدای زنده و حقیقی.

دستورالعمل زندگی خداپرستانه

در اولین جلسه از تفسیر نامه اول قرنتیان می بینیم که ایات اولیه این رساله به مسایل اصلی مسیحیت می پردازد. مطالبی همچون؛ چه کسی شبان کلیسا باشد، تعریف کلیسا، فیض خداوند به عنوان اساس همه برکتها، تحول روحانی و مشارکت با خداوند عیسی مسیح.

بشارت خوشی عظیم

فرشته خداوند مژده نیک را به شبانهایی که بر تپه های اطراف بیت لحم بودند آورد؛ بلافاصله لشکر فرشتگان آسمانی سرود ستایش سر دادند. واکنش ساکنین زمین، شبان ها و مردمی که این خبرنیک را شنیدند چه بود؟

کارهای نیک یک ایماندار

رسول راستین خداوند به مسیحیان می گوید تا تسلیم حکومت های حاضر بوده و ایشان را از بدگویی به آنها و یا دیگران منع می کند. سپس زندگی گذشته یک مسیحی را به او یاد آورشده وبا اشاره به ۱۴ مورد از کار خدای زنده و حقیقی در درون ما ایمانداران مسیحی، تشویقمان می سازد … Continued

خداوند ایمانداران را تربیت می کند

مطلبی غریب که پولس در این آیات به ما معرفی می کند این است که فیض خداوند ما را تعلیم و تربیت می کند. در این موعظه توضیح داده شده که چگونه این کار صورت می گیرد؛ وقتیکه ایمانداران مشتاقانه منتظر بازگشت خداوند هستند و اهداف زندگی آنها چیست.

بخواهید، بجویید و بکوبید

خداوند ما در این بخش از موعظه بالای کوه شیوه دعا کردن و انتظارات ما را از پاسخ به دعا با مثل های ساده ای توضیح می دهد؛ ما نزد پدر آسمانی و پرحکمت دعا می کنیم که هرگز بدی ما مسیحیان را نمی خواهد.

کلاهخود نجات

کلاهخود اشاره دارد به امید و انتظار کمال رستگاری وقتی که روح ایماندار مسیحی وارد جلال بهشت راستین شده و خداوند عیسی مسیح را ملاقات کند؛ این انتظار بزرگترین تشویق ما مسیحیان است تا نجات دهنده جان خود را خدمت کنیم. تاکید خداوند ما در زمان خدمت زمینی اش نیز بر همین حیات جاودانی بود … Continued

سپر ایمان

چرا از ایمان به عنوان یک سپر یاد شده است؟ زیرا ایمان نقش کاملا محوری در زندگی یک مسیحی داشته و یا آن قادر خواهد بود تا در برابر وسوسه های آن شریر مقاومت کند. در هر سختی و آزمون ایمانی، یک ایماندار بایستی ایمان خود را به صورت فعال به کار گیرد.

هدف بزرگ یک مسیحی

بخش سوم لباس رزم یک مسیحی کفش آمادگی انجیل است تا برای بشارت آن به دیگران در حال فعالیت باشد. در این موعظه به ۷ نکته ضروری اشاره می شود تا همیشه آماده خدمت به خداوند باشیم.

جوشن پارسایی

پولس رسول نشان می دهد که چگونه پارسایی از دل و احساسات ما ایمانداران ( که هدف بزرگی برای شیطان است) حفاظت می کند؛ نه گفتن به خواهش دل، محبت به خداوند عیسی مسیح و اطاعت از دستورات کتاب مقدس همچون بارویی دل و جان ما مسیحیان را از آلودگی در امان نگاه می دارد.

کمربند حقیقت

بخش اساسی لباس رزم یک مسیحی حقیقت عینی است؛ یعنی آموزه های تغییرناپذیر ایمانی ( شمشیر روح که همانا کتاب مقدس است و با آن به تعالیم غلط شیطانی حمله می کنیم) به علاوه حقیقت اشاره دارد به راستگویی و صمیمیت در همه رفتارهایمان.

در خداوند قوی باشید

توصیف لباس رزم یک مسیحی؛ خداوند تمام آنچه را که برای نبرد روحانی ضروری است تا در برابر تیرهای آتشین شیطان مقاومت کنیم، در اختیارما ایمانداران قرار داده تا بتوانیم تا به آخر ایستاده و در پیشبرد ملکوت خداوند موثر واقع شویم. هر یک از بخش های این لباس رزم از شگفتی های فیض است.

همدردی و پرستش

پولس به وظیفه مسیحیان در گفتوگو ، تشویق و توبیخ یکدیگر اشاره کرده و سپس به برکات خواندن سرودهای روحانی می پردازد؛ عناصر پرستش واقعی و اهمیت ترنم در دل.

پر شدن از روح

معلمین کاریزماتیک به اشتباه شباهتی بین پر شدن از روح و مست شدن می بینند. اما این آیه تفاوت بسیار زیاد بین این دو وضعیت را توصیف می کند و نه شباهت آنها را! در این موعظه جزییات پر شدن از روح، ثمراتش و راه رسیدن به آن تشریح شده است.

وقتی که ایمان ما افول می کند

شاگردان ما از خداوند خواستند تا ایمان آنها را زیادتر کند و این بایستی دعای هر ایماندار مسیحی باشد. در این موعظه به دلایل افول ایمان اشاره شده و راه های افزودن بر آن چنانکه کتاب مقدس تعلیم می دهد.

وظیفه و برکات شرکت در کلیسا

شرکت حضوری در مراسم پرستشی کلیسا – مگر درصورت عذر موجه – وظیفه ایمانی هر نوکیش است و وی با عدم حضور برکاتی معنوی را از دست خواهد داد؛ در این موعظه دلایل آن از دیدگاه کتاب مقدس ارایه شده است.

زندگی در نور و برای نور

پولس زندگی و وظایف یک مسیحی را بررسی کرده و نشان می دهد که چگونه ایشان باید نور مسیح و حیات تازه را به نمایش بگذارند، چگونه مجرایی باشند برای پیام نور انجیل تا هر موقعیتی را – که در این دنیای تاریک در آن قرار دارند- منور گردانند.

مهربانی، پاکی ومحبت

وظیفه محبت کردن به دیگر مسیحیان، موانع آن و بزرگترین عامل تشویق کننده یعنی آمادگی کامل خداوندمان عیسی مسیح برای محبت نشان دادن به ما از ازلیت. همچنین ضرورت پاکی و خطرات یاوه گویی.

آب های نهر حیات

The prophet Ezekiel in his prophecy tells the captive Jews in Babylon about the kingdom of Christ and its expansion, which is like the crossing of a river in the dry and waterless desert and grass of this world; Wherever this life-giving water reaches, it causes the flourishing and moral transformation of human beings.

نزدیکی روح القدس

پولس ما را ترغیب می کند تا هرگز روح القدس را محزون نسازیم. در این جا به گناهانی اشاره شده که او را محزون ساخته و باعث می شود تا روی خود را مخفی نماید (ولی هرگز ما را ترک نمی کند). معنای مهر شدن در روح نیز تعریف شده و حماقت بی ارزش شمردن … Continued

گناهان شکل دهنده

گناهان شکل دهنده بدین معنا که نه فقط آنها در نظر خداوند زنده بسیار منفور هستند بلکه ریشه عمیقی نیز در دل هر یک از ما داشته و باعث تحریک دیگر گناهان شده و کل شخصیت ما را شکل می دهند؛ در صورتیکه خصوصیات اخلاقی یک مسیحی ( که با یاری خداوند انجام شوند) باعث … Continued

در اینها تفکر کنید

خداوند در کلامش از ما مسیحیان می خواهد تا از ذهن و اندیشه خود محافظت کرده و اجازه ورود هر فکر و خیال بیهوده ای را بدان ندهیم، درعوض بایستی در طول روز اندیشه خود را به آنچه که پاک، دوست داشتنی و نیکوست مشغول داریم.

بحران هویت و علاج آن

تفسیر آیات انتهایی فصل سوم غلاطیان؛ پولس رسول به ما می گوید که ایمان به خداوند عیسی مسیح باعث از میان رفتن موانع قومی و نژادی شده و همگی ما ایمانداران بدل به خواهران و برادران در یک خانواده می شویم.

رشد معنوی

یگانگی توضیح داده شده که به معنای عضویت در یک کلیسای بزرگ جهانی نیست بلکه یگانگی بین کسانی که با مسیح پیوند خورده و به شباهت او درآمده اند. سپس ضدیتهایی که مسیحیان با ان مواجه خواهند شد و درنهایت؛ خدمت و وفاداربودن به کلیسای محلی.

کلیت زندگی یک مسیحی

در این آیات پولس رسول ایمانداران را تشویق می کند به فراگیری بیشتر حکمت، نه فقط در مورد آموزه های کتاب مقدس بلکه در زمینه شیوه ای که خداوند زنده با مسیحیان رفتار می کند. همچنین درمورد به کارگیری کلام خداوند در زندگی، اهداف یک ایماندار مسیحی و قدرتی که خداوند به او عطا می … Continued