Początek świata

Odsuwając na bok ewolucję i potwierdzając dosłowne, trwające sześć dni stworzenie świata, artykuł ten skupia się na jego wielkim duchowym znaczeniu i lekcjach płynących z kolejności wydarzeń. Pierwsza Mojżeszowa jest pod każdym względem fundamentem całej Biblii. To najważniejsza księga zawierająca…


Ogród Eden

Ludzie nastawieni cynicznie do Biblii często twierdzą, że rozdziały pierwszy i drugi Pierwszej Księgi Mojżeszowej zaprzeczają sobie wzajemnie. Oczywistym jest, że twierdzenia te nie wysuwają ludzie, którzy Pierwszą Księgę Mojżeszową czytają z uwagą, gdyż wyraźnie można zauważyć, jak są one błędne i łatwe do…


Wzajemne zobowiązania małżeńskie

Chrystus wykupił nas z obciążającego, wiecznego długu. A teraz pełni gotowości powinniśmy pragnąć wypełniać nasze zobowiązania względem osoby, z którą Bóg pozwala nam odbywać życiową podróż. Oto biblijne podstawy chrześcijańskiego małżeństwa. „Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie…


Uwielbienie w tyglu

Podejście do uwielbienia jest bez wątpienia najważniejszą kwestią, przed jaką stają kościoły, które opierają się na Biblii.  Uwielbienie naprawdę przypomina tygiel. Nowy styl oddawania chwały ogarnia świat ewangeliczny, wstrząsając fundamentami tradycyjnych konceptów i nastawień. Jednak styl uwielbienia, przewijający się przez…


Cesacjonizm – ustanie charyzmatycznych darów

Czy dzisiejsze charyzmatyczne proroctwa są rzeczywiście natchnione przez Ducha Świętego, a może dary te ustały? Czy ludzie naprawdę mówią językami? Czy można udowodnić ustania darów? W artykule tym będziemy odkrywać, co objawia Słowo Boże.           Czy…


Upadek człowieka

Jaki jest związek między upadkiem ludzkości a współczesnymi ludźmi? Jeżeli nie zrozumiemy znaczenia upadku człowieka, nigdy nie pojmiemy też, dlaczego Jezus Chrystus umarł na krzyżu ani tego, jak grzeszne są dokonywane przez ludzi wybory. Oto Adam, Ewa i jedyne wiarygodne…