Literatura reformowana w języku polskim

Publikacje autorstwa dr. Petera Mastersa – pastora kościoła Metropolitan Tabernacle w Londynie (dawnego zboru Spurgeona).

Jak szukać i znaleźć Pana

Dr Peter Masters

Broszurka skierowana do ludzi szukających Boga. Autor pokazuje w niej, że istnieje tylko jedna droga zbawienia oraz tłumaczy, jaki rodzaj wiary pozwoli człowiekowi znaleźć Pana.  (Tytuł oryginalny: How to Seek and Find the Lord) ISBN 9781899046522

Lata buntu

Dr Peter Masters

Skierowana do młodych czytelników – nastolatków i młodych dorosłych, pomagając im zrozumieć źródło wewnętrznego buntu, które odciąga człowieka od Boga. (Tytuł oryginalny: The Rebellious Years) ISBN 9781 899046577 

Pamiętaj o dniu Pańskim

Dr Peter Masters

Dlaczego Pan ustanowił sabat i czy niedziela jest jego kontynuacją? W jaki sposób przyjście Chrystusa zmieniło dzień Pański i jak należy go zachowywać? W broszurce zawarte są odpowiedzi na pytania dotyczące dnia Pańskiego oraz błogosławieństw płynących z jego zachowywania.  (Tytuł…

Problemy szukających Pana

Dr Peter Masters

Ludzie, którzy przekonani są o potrzebie nawrócenia, często doświadczają wielorakich trudności w szukaniu i znalezieniu Zbawiciela. W tej publikacji autor porusza problemy, z jakimi często spotykają się ludzie prawdziwie szukający Boga. Nie są to pytania czy wątpliwości związane z wiarą,…

Siedem pewnych oznak prawdziwego nawrócenia

Dr Peter Masters

Czy istnieją rozpoznawalne znaki tego, że nastąpiło prawdziwe nawrócenie? W jaki sposób ludzie szukający Boga mogą stwierdzić, że Pan działa w ich sercu? Jak pracownicy religijni mogą rozpoznać duchowy stan człowieka? Broszurka jest przewodnikiem po oznakach prawdziwego nawrócenia. (Tytuł oryginalny:…

Opowiedz się za Prawdą

Dr Peter Masters

Publikacja przedstawiająca biblijny nakaza dla wierzących, aby nie wspierać i nie mieć społeczności z „chrześcijańskimi” przywódcami, którzy zaprzeczają biblijnej drodze zbawienia. Odcięcie się od błędnego nauczania stanowi istotny element nowotestamentowej doktryny, której lekceważenie doprowadziło wiele denominacji, organizacji misyjnych i szkół biblijnych…

Marność nad marnościami

Dr Peter Masters

Publikacja ukazuje doświadczenia króla Salomona, który eksperymentował z każdą możliwą formą przyjemności. Jednak doszedł do wniosku, że bez szukania i poznania Pana – Boga oraz doświadczenia Jego mocy i prowadzenia w życiu, wszystko inne jest pozbawione sensu i tak bardzo…