Să ne examinăm creşterea spirituală

Creşterea înseamnă dependenţă de Dumnezeu, comuniune cu Cristos, îndeletnicire zilnică cu sfinţenia, rugăciunea şi proclamarea. Nu putem alege doar una sau două dintre acestea, ci trebuie să le facem pe toate. „Ci creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului…


Îndatoriri reciproce în căsnicie

Ceea ce face apostolul Pavel aici este să răspundă la nişte întrebări pe care i le adresase biserica din Corint. Ne dăm seama de lucrul acesta din cuvintele sale: „Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că…


Pași înspre călăuzire (1) Călăuzeşte Domnul cu adevărat?

U treizeci de ani în urmă, niciun creştin adevărat nu şi-ar fi pus întrebarea care constituie titlul acestui prim capitol, fiindcă oricine Îl urma pe Cristos avea convingerea fermă că are nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în toate deciziile importante…


Cesaţionismul – dovezi că darurile carismatice au încetat

Afirmă Biblia într-un mod categoric că darurile carismatice au încetat? Poate fi demonstrat cesaţionismul (ipoteza că ele au încetat)? Unii sunt de părere că Scriptura nu oferă dovezi concludente în acest sens. Din punctul nostru de vedere însă, Cuvântul lui…


Ce poate sau nu poate face Satan

Vindecătorii carismatici încearcă să credibilizeze afirmaţia că demonii sunt acolo unde îi vede omul. În opinia lor, numeroşi oameni, necredincioşi şi creştini deopotrivă, sunt victimele unor forme mai grave sau mai uşoare de posedare demonică fără ca măcar să fie…


Vremuri grele (1) Cum să recunoaştem şi să reacţionăm la vremurile de apostazie extremă

Imaginea extraordinară a vremurilor de azi descrisă în profeţia lui Pavel din 2 Timotei 3 este impresionantă atât prin amploarea ei, cât şi prin nivelul detaliilor. Omeneşte vorbind, nici chiar intelectul uriaş al apostolului nu ar fi putut să anticipeze trăsăturile unice…


Haina smereniei – Îmbrăcarea hainelor

 Ce îndemn extraordinar ne dă apostolul pentru vremurile acestea în care oamenii se poartă cu atâta îndrăzneală şi aplomb! Noi însă trebuie să ne fim supuşi unii altora, să nu ieşim în evidenţă, să nu respingem sfaturile şi nici criticile…


Adevărata lucrare de eliberare

Părăsirea mişcării carismatice înseamnă despărţirea de prieteni, de un anumit stil de închinare şi intrarea într-un mediu cu totul nou. În continuare, păstorii spirituali vor găsi câteva sfaturi despre cum le pot fi de ajutor celor care vin într-o biserică…


Sunt printre noi bârfitori?

Bârfa ar putea fi definită ca vorbire fără rost, flecăreală continuă şi transmitere de ştiri, inclusiv răspândire de zvonuri neîntemeiate. Bârfa nu este motivată întotdeauna de ostilitate sau răutate. Articolul de faţă se ocupă însă de acel gen de bârfă…


Conceptul de călător

Nu poţi fi creştin fără să fii în acelaşi timp şi călător, trecând prin această lume fără prea multe bagaje. În cele ce urmează vom discuta despre câteva dezavantaje alături de şase binecuvântări extraordinare, precum şi despre ce trebuie să…


O viaţă de dedicare – Văzută la colaboratorii lui Pavel

Spre sfârşitul Epistolei către Coloseni, scrisă în timpul primei sale întemniţări la Roma, Pavel menționează şapte bărbaţi care l-au sprijinit în lucrare în acele vremuri, bărbaţi ale căror vieţi ne oferă definiţia vieţii spirituale și care ne provoacă şi să ne…