Credinţă, îndoieli, încercări și siguranţă

Dr Peter Masters

Credința perseverentă este esențială pentru a primi răspuns la rugăciuni, pentru o slujire eficientă, pentru stabilitate spirituală și pentru o adevărată părtăşie cu Domnul. Cartea de faţă răspunde la o serie de întrebări despre credință, ca de pildă: Cum am putea evalua starea credinței noastre? Cum poate fi consolidată credința? Care sunt cele mai periculoase îndoieli? Care este atitudinea biblică față de încercări? Cum putem ști dacă necazurile ne sunt date drept pedeapsă sau spre a ne şlefui caracterul? Ce putem face pentru a dobândi siguranţa mântuirii? Cum anume simțim prezența Domnului?

Titlul original: Faith, Doubts, Trials and Assurance