Destoinicia creștină Chemarea noastră

Dr Peter Masters

Această broșură prezintă principii biblice sub seria unor capitole extrem de utile. Toate întrebările importante despre destoinicia creștină primesc răspuns pe măsură ce autorul îi duce pe credincioși la sentimentul unor binecuvântări depline pe care le au de la Domnul.

Titlul original: Christian Stewardship Our Calling