Fenomenul carismatic

Dr Peter Masters

Darurile vorbirii în limbi, vindecărilor, vedeniilor, facerii de minuni, scoaterii demonilor şi prorociei au reapărut în secolul XX.  În ce măsură pot fi comparate „darurile” din vremurile noastre cu semnele şi minunile făcute în vremea bisericii primare?

Cartea de faţă ne oferă răspunsuri biblice clare la toate aceste întrebări. Oare cele care sunt făcute azi sunt la fel ca acelea de odinioară? Cum explicăm faptul că au trecut 19 secole de istorie a bisericii – incluzând importanta perioadă a Reformei şi a marilor treziri spirituale – fără a fi nevoie de aceste daruri?

Aici avem de-a face cu o prezentare a adevăratei vieți de credinţă biblice.

Titlul original: The Charismatic Phenomenon

Peter Masters & John C. Whitcomb