Lecţii pentru viaţă 1

Jill Masters

Fiecare volum din cele 4 conține 46 de lecții (suplimentate cu materiale ajutătoare vizuale și desene) ideale pentru momente devoționale din familie sau pentru școlile duminicale (permițând și pauze pentru servicii speciale și aniversare).

Toate lecțiile au un accent evanghelistic și asigură totodată o cale eficientă pentru a memora evenimentele și doctrinele majore ale Bibliei. Ele evită să prezinte narațiunile biblice ca pe simple „povestiri”, pentru ca, și în cazul tinerilor, Cuvântul lui Dumnezeu să răsune cu putere și să-i convingă de argumentele și apelurile importante ale Evangheliei.

Timp de 30 de ani, doamna Jill Masters a supravegheat programul de învățare a celei mai mari școli duminicale pentru copii din Anglia și a ținut prezentări unor învățători de școală duminicală din UK, SUA, Orientul îndepărtat, Australia și Africa de Sud. Aceste volume, traduse în mai multe limbi, au fost primite cu entuziasm de multe școli duminicale și părinți din lumea întreagă.

Teme studiate în volumul 1
Miracole care demonstrează puterea lui Isus
 (Evanghelia după Marcu – Partea 1) Puterea mântuitoare a Domnului arătată în autoritarea pe care o avea asupra naturii, morţii, diavolului, nevoilor omului şi a bolii.
La început (Geneza – Partea 1)
Adevărul despre Dumnezeu, creație și Cădere, împreună cu cele mai timpurii mărturii despre mântuire.
Opoziție față de Isus (Evanghelia după Marcu – Partea 2).
Exemple de păcate cheie – prejudecăți, mândrie, împietrire, ură etc. – văzute în viața împotrivitorilor Domnului de care trebuie să se pocăiască toți oamenii.
Secvențe din călătoriile de predicare și convertire ale lui Pavel (Fapte – Partea 1)
Lecții evanghelice din viața apostolului.
Planurile mărețe ale lui Dumnezeu (Geneza – Partea 2)
Studiul unor personalități de la Avraam la Iosif arătând puterea și bunătatea lui Dumnezeu față de poporul Lui
Zicerile „Eu sunt” ale Domnului Isus (Evanghelia după Ioan)
Preamărirea Mântuitorului prin metaforele Sale – Apa Vie etc.

Titlul original: Lessons for Life 1