Lecţii pentru viaţă 2

Jill Masters

Teme studiate în volumul 2
Pelerinajul Creștin – Mântuirea de sub robia păcatului (Exodul – Iosua – Partea 1)  Călătoria din Egipt la Sinai.
Oamenii care L-au urmat pe Isus (Evanghelia după Luca – Partea 1)
Convertirea creștină și particularitățile ei de bază.
Pelerinajul Creștin – Imagini ale mântuirii și cerului (Exodul – Iosua – Partea 2)  Continuarea călătoriei de la Sinai la Iordan.
Apelul Evangheliei în Parabolele Mântuitorului (Evanghelia după Luca – Partea 2)  Consecințele păcatului și singura cale de scăpare.
Judecata și Eliberarea (Iosua – Samuel)
Exemple de avertizări pentru toți, de la Rahab la Saul.

Titlul original: Lessons for Life 2