Lecţii pentru viaţă 3

Jill Masters

Teme studiate în volumul 3
Câștiguri și pierderi în a-L urma pe Isus 
(Evanghelia după Marcu – Partea 3) Pocăință, credinţă și convertire, împreună cu alternativele lor.
Marile Diferențe (1 Samuel – 2 Cronici)
Contraste preluate din viața lui David și Solomon pentru a ilustra convertirea și privilegiile credinciosului.
Primele reacții la mesajul apostolului (Fapte – Partea 3)
Categorii diferite de ascultători și lucrarea Duhului Sfânt în viața lor.
Păcatul și soluția pentru îndepărtarea efectelor lui (1 și 2 Regi – Ilie și Elisei)  Natura păcatului și pedepsirea lui, și remedial lui Dumnezeu prezentat în mod grafic.
Venirea Mântuitorului și începutul lucrării Lui (Evanghelia după Matei – Partea 1)  Rezumat cronologic al vieții și învățăturii Domnului cu accent pe atributele și scopurile mântuitoare.

Titlul original: Lessons for Life 3