Pași pentru călăuzirea divină

Dr Peter Masters

În ultima vreme, subiectul legat de modul în care putem afla călăuzirea lui Dumnezeu a devenit unul controversat. Unii susțin că ea vine prin vise, vedenii și „cuvântul cunoștinței”. Alții spun că Dumnezeu nu are un plan specific pentru viața copiilor Săi.

În contrast cu aceste idei nebiblice, cartea prezintă perspectiva consfințită de secole, potrivit căreia creștinii trebuie să caute voia lui Dumnezeu în toate deciziile majore ale vieții precum cariera, căsătoria, locuința și biserica. Autorul demonstreză cu ajutorul multor pasaje biblice că această perspectivă este cea corectă și schițează șase pași biblici prin care se poate afla voia lui Dumnezeu. Sunt oferite principii pentru probleme practice suplimentare cum ar fi posesiunile și activitățile de relaxare; ambiția și bogăția; decizia de a deveni membru al unei biserici sau de a părăsi o biserică.

Iată o provocare puternică pentru o dedicare creștină autentică, cu un bogat sfat pastoral.

Titlul original: Steps for Guidance