Metropolitan Tabernacle este o biserică baptistă reformată. Următoarele șapte puncte rezumă principalele principii biblice pe care le urmăm, stabilite de înaintașii noștri, precum C. H. Spurgeon.  

Doctrinele harului
Susținem ca învățătură doctrinele harului (în credința reformată, ele sunt deseori rezumate drept „Cele cinci puncte ale Calvinismului”). Baza noastră doctrinară este Mărturisirea de Credinţă Baptistă de la 1689.

Prezentarea Evangheliei către întreaga lume
Credem în predicarea mântuirii către toţi oamenii, numită și prezentarea Evangheliei la orice făptură, dedicând un serviciu în fiecare duminică predicării evanghelistice persuasive și rugându-ne ca Dumnezeu să folosească această lucrare pentru mântuirea multor suflete prețioase. Pentru noi evanghelizarea este principala sarcină, cuprinzând școli duminicale de evanghelizare, lucrarea cu tinerii și alte activități descrise pe aceste pagini.

Închinare de tip tradițional
Credem că închinarea tradițională este în acord cu învățătura clară a Bibliei. Închinarea trebuie să fie de proslăvire și reverențioasă, înălțându-ne gândurile în laudă, mulțumire, pocăință, dedicare, mijlocire și ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu. Nu avem intenția să distrăm pe nimeni ca și când Casa lui Dumnezeu ar fi un teatru sau o sală de dans, ci să ne aducem în starea de a-L aprecia pe Dumnezeul atotputernic.

Biserica slujitoare
Ne străduim să onorăm conceptul de biserică slujitoare, ceea ce înseamnă că toți adevărații credincioși Îl slujesc pe Domnul, dacă au această oportunitate, antrenându-se în activități care să-I aducă Lui glorie. Având acest scop, biserica e capabilă de eforturi misionare impresionante, lucrarea cu școlile duminicale și multe alte modalităţi similare de slujire. Creștinii nu trebuie să fie doar „o audiență duminicală”, ci adunarea unor lucrători dedicați pentru Domnul.

Separarea biblică
Credem că poporul Domnului trebuie să se ferească de trăirea lumească și de învățătura falsă. Aceasta este doctrina separării biblice. Învățătura falsă neagă inspirația și infailibilitatea Bibliei, precum și alte doctrine de bază ale credinței. Adevăratele biserici trebuie să apere și să păstreze adevărul cu orice preț și niciodată să nu compromită calea unică a mântuirii.

Întâlnirea de rugăciune
Credem în importanța deosebită a rugăciunii și menținem Întâlnirea de Rugăciune a bisericii ca o întâlnire specială din timpul săptămânii. Fără binecuvântarea lui Dumnezeu prin răspunsul la rugăciune, toată mărturia noastră ar fi în zadar.

Slujirea extinsă
Susținem că „biserica locală” (adică fiecare congregație în parte) este rânduită de Dumnezeu să îndeplinească mai multe lucrări. De aceea lucrările „extinse” precum misiunea, instruirea predicatorilor și publicarea de literatură ar trebui practicate de biserici dacă Domnul le călăuzește și le dă această oportunitate.

Această listă de principii nu acoperă, desigur, toate îndatoririle unei biserici, ci oferă cititorilor o imagine a tradiției în care se situează Tabernaculul. Dacă Domnul Își revarsă binecuvântarea peste noi, Tabernaculul va continua să le împlinească și în zilele noastre cuvintele însufelţitoare rostite de William Brock la deschiderea bisericii în 1861:–

„Ne bucurăm de lucrurile care se vor face în acest loc prin predicarea lui Cristos. Știm că de-a lungul generațiilor în locul acesta se vor naşte suflete scumpe. Știm că acest loc va fi ca o mare inimă omenească ce bate şi vibrează prin bunăvoința obținută direct de la crucea lui Cristos. Și această inimă mare va răspândi în lung și-n lat o serie de influențe pentru „gloria lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pentru pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui”. Nu va fi nimic altceva decât Casa lui Dumnezeu și însăși poarta cerului”.