Opowiedz się za Prawdą

Dr Peter Masters

Publikacja przedstawiająca biblijny nakaza dla wierzących, aby nie wspierać i nie mieć społeczności z „chrześcijańskimi” przywódcami, którzy zaprzeczają biblijnej drodze zbawienia. Odcięcie się od błędnego nauczania stanowi istotny element nowotestamentowej doktryny, której lekceważenie doprowadziło wiele denominacji, organizacji misyjnych i szkół biblijnych na całym świecie do duchowego upadku. Niestety, wielu chrześcijan nadal ignoruje ostrzeżenia Pana. Autor pokazuje, że biblijna separacja jest czymś pozytywnym, stanowiąc ochronę dla kościołów. W dzisiejszych czasach pojawiło się wiele poglądów jej przeciwnych, między innymi inkluzywizm religijny. W broszurce przedstawione zostały odpowiedzi na dziesięć argumentów używanych przez ludzi popierających współpracę z grupami zaprzeczającymi Biblii (na przykład w czasie ewangelizacji). (Tytuł oryginalny: Stand for the Truth)