Siedem pewnych oznak prawdziwego nawrócenia

Dr Peter Masters


Czy istnieją rozpoznawalne znaki tego, że nastąpiło prawdziwe nawrócenie? W jaki sposób ludzie szukający Boga mogą stwierdzić, że Pan działa w ich sercu? Jak pracownicy religijni mogą rozpoznać duchowy stan człowieka? Broszurka jest przewodnikiem po oznakach prawdziwego nawrócenia.

(Tytuł oryginalny: Seven Certain Signs of True Conversion) ISBN 9781899046539