Online seminarie

Het London Reformed Baptist Seminary (LRBS) heeft als doel om mannen die een hartelijke wens hebben om te preken, alle hulp en steun te geven die zij nodig hebben. Wij kunnen geen mannen toelaten tot de evangeliebediening, dat is immers de taak van de plaatselijke gemeente. Wat wij wel doen is het geven van onderwijs wat hart en hoofd aanspreekt op het gebied van de leer, het pastoraat en kerkelijke gebruiken.

Nooit eerder sinds de dagen van voor de Reformatie is de kerk in zo’n geestelijk verval terechtgekomen en zijn er zoveel onschriftuurlijke ideeen en gebruiken de kerk binnengeslopen. Het is nu meer dan ooit nodig om mannen op te leiden die het Woord van God krachtig kunnen prediken met nadruk op de oude paden van de Gereformeerde Waarheid en die een sterke evangelisatiedrang hebben. Wij hebben mannen nodig die niet toegeven aan makkelijk christendom, maar die toegerust zijn om Christus in al Zijn rijkdom te verkondigen, om zielen te winnen en pal te staan voor het geloof.

Wij nodigen iedereen die een sterk verlangen heeft om het Evangelie te verkondigen uit om ons seminarie (LRBS) te volgen. Ook kerkenraadsleden en anderen die voor de kerken werkzaam zijn, worden van harte uitgenodigd om een cursus aan ons seminarie te overwegen omdat zij een grote verantwoordelijkheid hebben voor het geestelijk welzijn van de kerk en zicht moeten hebben op de dingen die spelen.

Sinds oktober 2014 kan men het seminarie ook online volgen, waardoor ook mannen buiten Engeland deze cursus kunnen doen.