Christenen horen zeer bezorgd te zijn over de secularisatie van de opgroeiende jeugd die opgroeit zonder het Evangelie. Om deze reden zag Mw. Jill Masters samen met anderen in de Metropolitan Tabernacle zich dertig jaar geleden genoodzaakt een evangelisatiezondagschool te beginnen.

De zondagschool van de Tabernacle wordt nu wekelijks bezocht door zo’n 1000 kinderen. Zondagschoolonderwijzers maken sinds de oprichting gebruik van de methode Lessons for life, lessen voor het leven.

Kinderen uit alle delen van de wereld bezoeken onze zondagsschool. Wij hebben ruim voldoende materialen en kennis beschikbaar voor hen die een (evangelisatie)zondagsschool op willen richten.

De zondagsschoolmethode Lessons for Life zet kinderen en tieners aan het denken. Zij groeien op in tijden van atheïsme. Wij vertellen bewust geen Bijbelverhalen, maar brengen het Woord van God op een manier waarbij wij met de kinderen in gesprek gaan en de boodschap van het Evangelie helder uit laten komen, met een dringende oproep tot bekering.

Lessons for Life bestaat uit vier delen en is een gestructureerde Bijbelcursus van het Oude- en Nieuwe Testament voor kinderen en jongeren. Alle leerstukken en belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel komen aan de orde, met aandacht voor het onthouden van dat wat geleerd is.

Elke boek bevat 46 zondagsschoollessen, geschikt voor een jaar zondagsschool. De lessen zijn gemakkelijk aan te passen voor peuters en tieners.

De serie Lessons for Life is herzien door de auteur met de wens dat deze gebruikt zal worden in alle gemeentes die het op hun hart hebben om door middel van de zondagsschool kinderen te winnen voor Christus. De methode is al 25 jaar in gebruik, en is ook in achterstandsbuurten tot zegen geweest.

Zondagsschool Locaties

Metropolitan Tabernacle
Surrey Gardens Memorial Hall
Surrey Square Mission
Brixton Tabernacle
Bermondsey