Gods liefde in een Pandemie

We bevinden onszelf, in deze bijzondere tijd waarin we leven, midden in een wereldwijde ‘bestraffing’ of waarschuwing van God, Die ons oproept om Hem te erkennen en te zoeken. En hoewel wij terugdeinzen voor deze gedachte, is dit de reden voor alle onverwachte rampen, of het nu gaat om epidemieen, overstromingen of grote branden. De Bijbel zegt dat deze dingen veervuldig zullen voorkomen in de ‘laatste dagen’, wanneer het athe’i’sme in overvloed aanwezig is en mensen over het algemeen niet denken aan of bidden tot hun Schepper.

Een waarschuwing van God is niet als het laatste oordeel, omdat een waarschuwing een uitdrukking is van Gods liefde, die de mensen aanspoort om zich tot Hem te keren, terwijl het laatste oordeel uiteindelijk de deurvan barmhartigheid zal sluiten voor degenen die zich van Hem afkeren. Een waarschuwing is niet blijvend, en God heeft de mensheid ook de bekwaamheid gegeven om deze uiteindelijk onder controle te krijgen. Maar een waarschuwingsramp zet aan tot nadenken en vernedert ons. Zo’n waarschuwing herinnert ons eraan dat we slechts mensen zijn, dat we van God afhankelijk zijn en Hem verantwoording verschuldigd zijn.

Het coronavirus heeft ons zondermeer geschokt, meer dan alle andere rampen in recente generaties. De relatief zachte aanpak van de wetenschappelijke elite maakte al snel plaats voor radicale maatregelen, omdat het virus alle voorspellingen trotseerde. Het machtige China beefde, gealarmeerd; het grimmige regime van Iran werd met stomheid geslagen; Europa was al snel in lockdown en de almachtige VS deinsde, net als iedereen, terug.

Naarmate de pandemie vordert, worden belangrijke kenmerken duidelijk. Het zijn de ouderen (zoals de schrijver van deze tekst) die het meeste risico lopen: degenen die een levenslange kans hebben gehad om hun Schepperte eren (en dit misschien hebben geweigerd).

Het virus lijkt tegen jongere mensen te zeggen: “Je hebt nog een kans; denk niet minachtend over het geduld van de Heere”. Onthoud dat, terwijl God liefde is, Hij tegelijkertijd ook heilig en rechtvaardig is.

Dit is misschien niet de laatste waarschuwing of bestraffing, hoewel we zijn uiteindelijke verwoesting nog niet gezien hebben. Christenen bidden voor verlichting en genezing voor hen die lijden, en we zijn getuige van vele daden van saamhorigheid onder de mensen; maar het is van vitaal belang dat we de boodschap en de betekenis van deze pandemie opmerken. Zijn doel is ons op te roepen tot vergeving en verzoening met God, door te komen tot de Verlosser, Jezus Christus onze Heere, Die een weg naar verlossing heeft geopend doorte lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha voor zondige mensen. Door in Hem te vertrouwen, berouw te hebben over je zonde en deze aan Hem te belijden, en je leven aan Hem over te geven, ontvang je van Hem een nieuw en eeuwig leven.