WATCH LIVE BROADCAST

پاسخ به پرسش ها قسمت اول

به مراتب و در دوره‌های تاریخی مختلف، مردم این ایراد را از مسیحیان گرفته‌اند. مردم می‌گویند: ”چطور می‌توانیم مسیحیت را جدی بگیریم؟ این آئین، خیلی تنگ نظرانه (کوته فکرانه) است. برای مسیحی شدن باید خیلی ساده لوح بود. پیام مسیحیت…


محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

این روزها روزهای بسیار مهمی است؛ ایامی که خود را در شرایط هشداری جدی از جانب خداوند می‌یابیم. هشدار و دعوتی که ما را به قدردانی از خداوند زنده وحقیقی و جستجوی او فرامی‌خواند. هرچند که اکثر ما از این…


پاسخ به پرسش ها(قسمت سوم)

به محض اینکه دربارۀ خدا فکر می‌کنیم، سؤالی که به ذهن همگی ما می‌آید این است که: «اگر خدایی هست، چرا اجازه می‌دهد تا جنگ به وقوع بپیوندد؟ چرا این همه رنج و بدبختی در دنیا وجود دارد؟ چرا باید…


پاسخ به پرسش ها(قسمت دوم)

سؤال اصلی این است: ”چگونه می‌توانم یقین به وجود خدا داشته باشم؟ چطور می‌توانم صد در صد مطمئن باشم؟“ اجازه بدهید در این زمینه چند سؤال دیگر را پیش کشید تا ما را در اندیشه‌مان یاری دهد. به عنوان نمونه،…


اسخ به پرسش ها(قسمت پنجم)

چرا ادیان مختلفی در دنیا وجود دارد؟ از کجا بدانیم که کدام یک حقیقی است؟ آیا همه دین‌ها ما را به خدا هدایت نمی‌کنند؟ از آنجا که مردمان همیشه حاضرند به نوعی که خود طراحی کرده‌اند، پرستش نمایند، فارغ از…


پاسخ به پرسش ها(قسمت چهارم)

پاسخ این است که چنین نقطه نظرهای از مدافتاده‌ای، به عده‌ای از شکاکین قرن 19 برمی‌گردد. در آن روزها عده‌ای از نویسندگان “عقل گرا” چنان موجی از حملهٔ انتقاد علیه کتاب مقدّس راه انداختند که کافی بود تا قاره‌ای را در خود…


پاسخ به پرسش ها (قسمت هفتم)

ایمان مسیحی براین باور است که تنها یک خدای حقیقی و قادر مطلق وجود دارد. امّا او خدای تثلیث است بدین معنی که سه شخص در ذات خدا وجود دارد. این سه شخص، شاخص امّا در عین حال یکی‌اند و…


پاسخ به پرسش ها (قسمت ششم)

شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت، “ای پدر سهم اموالی را که باید به من رسد به من بده”؛ پس او مال و املاک خود را بر این دو تقسیم کرد و چندی نگذشت…


پاسخ به پرسش ها (قسمت ششم)

شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت، “ای پدر سهم اموالی را که باید به من رسد به من بده”؛ پس او مال و املاک خود را بر این دو تقسیم کرد و چندی نگذشت…


مهاجمان روح

معروفترین سخنرانی که تا کنون صورت گرفته موعظه سر کوه عیسی مسیح است، که خطاب به هزاران نفر در منطقه کوهستانی دریای جلیل انجام پذیرفت. در اواخر موعظه او این سخنان تکان دهنده را به زبان  آورد: «امّا از پیامبران…